Avrupa'da sorgulanan bilimsel araştırma sonuçlarıyla da yüzyılın pedagojik yanlışı olarak nitelendirilen karma eğitim mecburiyetine son verilmelidir.

1739 sayılı temel eğitim kanun'nda yer alan, ''Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır'' ibaresi değiştirilmelidir.

Karma eğitim dayatması yerine, demokratik.veliye ve öğrenciye seçme hakkı tanıyan bir düzenleme yapılmalıdır.

Yani bir veli dilediğinde eskiden olduğu gibi çocuğunu sadece kız (örn: İzmir Kız Lisesi) veya sadece erkek (örn: İstanbul Erkek Lisesi) öğrencilerin öğrenim gördüğü okullara da gönderilmelidir.

28 Şubat'ta Metin Bostancıoğlu'nun talimatıyla,tüm kurumlarda karma eğitim yapılması dayatılmış,Kız meslek liselerine erkek öğrenciler, Erkek liselerine kız öğrenciler alınmıştı. Hatta Halk Eğitim Merkezlerinde dikiş-nakış kursu açabilmek için erkek aday kayıt yaptırmadan kurs açılamıyordu.