Kamuajans.com – Kamu kurum ve kuruluşlarında, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle çeşitli unvanlarda Uzman Yardımcısı olarak mesleğe giren ve belirli süreli meslek içi eğitim sonrası özel bir yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle ilgili unvanda “Uzman” kadrosuna atanan Devlet memurları da istihdam edilmektedir.

Sözleşmeliye kadro mesaisi: Heyetler bugün toplanıyor Sözleşmeliye kadro mesaisi: Heyetler bugün toplanıyor
“Kariyer Uzman” olarak da isimlendirilen bu personelden bazılarının aylıkları 657 sayılı Kanuna göre ödenirken bazıları ise 375 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde ücret göstergesi ve tazminat göstergesine göre maaş almaktadırlar.
Aylıklarını ücret göstergesi ve tazminat göstergesine göre alan Uzman ve Uzman Yardımcıları arasında (Mali Hizmetler Uzman ve Uzman Yardımcıları hariç)  derece ve kıdem yılından kaynaklı farklılıklar dışında ücret farklılığı bulunmamaktadır. Ancak, 15 Ocak 2012 tarihinden önce bu mesleklerde görev yapanların halen almakta oldukları ücret miktarı, kurumlara göre farklılık gösterebilmektedir.

Kariyer uzmanların (merkez teşkilatı personeli) aylık net maaşları

Kariyer uzman (merkez) personelin aylık ücretlerinden yılın ilk yarısındaki aylarda %15 ve %20 oranlarında gelir vergisi kesintisi yapılırken, yılın ikinci yarısındaki aylarda ise %20 ve %27 oranlarında gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Gelir vergisi oranının yükselmesi ise ilgili personelin aylık net maaş miktarını azaltmaktadır.

Bu çerçevede, kurumların merkez teşkilatına dahil çeşitli adlardaki kariyer uzman ve uzman yardımcılarının (mali hizmetler uzman ve uzman yardımcıları hariç), her derece/kademe ve kıdem yılında 2020 yılının ikinci yarısındaki aylık net maaşlarının haklarında geçerli gelir vergisi oranına göre (%15, %20 ve %27) ne kadar olacağı konusunda, memurunyeri.com olarak hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablodaki aylık net maaş tutarları, bekâr (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hesaplanmıştır. Eş ve çocuk durumuna göre Tabloda belirtilen aylık net maaş miktarına eklenecek tutarlar

Derece
Kademe
Kıdem
Yılı
Aylık Net Maaş
Vergi oranı %15
Vergi oranı %20
Vergi oranı %27
1/4
25 ve üstü
9.744 TL
9.411 TL
8.944 TL
1/4
24
9.744 TL
9.411 TL
8.945 TL
1/4
23
9.745 TL
9.411 TL
8.945 TL
1/4
22
9.745 TL
9.412 TL
8.945 TL
1/4
21
9.745 TL
9.412 TL
8.946 TL
1/3
20
9.747 TL
9.414 TL
8.947 TL
1/2
19
9.749 TL
9.415 TL
8.949 TL
1/1
18
9.750 TL
9.417 TL
8.950 TL
2/3
17
9.228 TL
8.911 TL
8.466 TL
2/2
16
9.230 TL
8.912 TL
8.467 TL
2/1
15
9.232 TL
8.914 TL
8.468 TL
3/3
14
8.704 TL
8.405 TL
7.986 TL
3/2
13
8.705 TL
8.406 TL
7.987 TL
3/1
12
8.673 TL
8.376 TL
7.959 TL
4/3
11
8.354 TL
8.067 TL
7.666 TL
4/2
10
8.355 TL
8.068 TL
7.667 TL
4/1
9
8.356 TL
8.069 TL
7.668 TL
5/3
8
8.090 TL
7.814 TL
7.427 TL
5/2
7
8.091 TL
7.815 TL
7.428 TL
5/1
6
8.092 TL
7.816 TL
7.429 TL
6/3
5
7.831 TL
7.563 TL
7.188 TL
6/2
4
7.832 TL
7.564 TL
7.189 TL
6/1
3
7.833 TL
7.565 TL
7.190 TL
7/1
3
7.568 TL
7.309 TL
6.947 TL
9/3*
2
6.575 TL
6.351 TL
6.036 TL
9/2*
1
6.576 TL
6.351 TL
6.037 TL
9/1*
0
6.576 TL
6.352 TL
6.037 TL

* 9 uncu derece olarak gösterilenlerin Uzman Yardımcısı olarak görev yaptığı varsayılmıştır.
NOT:
-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
-Hizmet yılları itibariyle ulaşabilecek derece/kademeler farklılık gösterebilir.
-Tabloda hizmet süresi 12 yıl ve daha az gösterilenlerin 14.10.2008 tarihinden sonra göreve başladıkları varsayılmıştır.
-Yabancı dil tazminatı ile bireysel emeklilik sigortası primi dikkate alınmamıştır.

memurunyeri