Karayolları (KGM) 8 kamu personeli (mühendis) alım ilanı yayınladı. 29 Ocak'ta yapılacak olan sözlü sınavla temini sağlanacak olan KGM personel alımı için başvurular internet ortamında kabul edildi ve başvuru süresi doldu. Sözlü sınava girmek isteyen adaylar başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. KGM personel başvuru sonuçları kurumun internet sitesinden yayınlandı ve sözlü sınav 29 Ocak'ta gerçekleştirildi.

29 Ocak 2020 tarihinde yapılan sözlü sınav sonucuna göre başarılı olan adayların ad ve soyadları aşağıdaki bağlantıda gösterilmiştir.​

Atanmaya hak kazanan adaylar atanmalarına esas belgelerini 17 Şubat 2020 tarihi saat (17:00) ye kadar şahsen getirmeleri gerekmektedir.


Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listesine ulaşmak için tıklayınız !​

ATANMAYA ESAS BELGELER
1-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 
2-Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) aslı veya noter onaylı örneği
3-Askerlik Belgesi (e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı)
4-Belgelik Fotoğraf (6 adet)
5-Adli Sicil Belgesi (e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı)
6-Sağlık Kurulu Raporu
7-Mal Bildirimi (Mal Bildirim Formu başvuru anında temin edilecek ve doldurulacaktır)
8-Tüm adaylar için varsa;
•Yüksek Lisans Diploması
•Ortaöğretim Hazırlık Sınıfı Belgesi
•Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı hizmetlerini gösterir belge​

Not :    Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde yapılacak olup, ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.


Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde, belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında, belgelerini teslim etmeyen veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan adayların sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayan adayların belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atamaları iptal edilir. İki aylık sürenin hesabında atamanın tebliğ tarihi esas alınır.

Sınavı kazananlardan başvuru formunda ve istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve bundan sonra açılacak olan sınavlara da katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Gerçeğe aykırı ve/veya yanıltıcı beyanda bulunanlar kamu görevlisi ise ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.