KTÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. Hemşire, laborant, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, diğer sağlık personeli kadroları için gerçekleştirilecek olan sağlık personeli kadroları için 14 Eylül 2020'ye kadar başvurular alındı.

Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru Alacak Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği ilanda belirtilen ünvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puanı ile sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını ilan etti. KTÜ sağlık personeli alımı için adayların 31.08.2020-14.09.2020 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığının personelilan.ktu.edu.tr/adresinden başvurmaları gerekiyor.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

KTÜ sağlık personeli alım ilanı

Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

- Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak teyidine http://e-belge.ktu.edu.tr adresinden Belge Num.:44710342-902.01-E.1879 ve Barkod Num.:2600645 bilgileriyle erişebilirsiniz.

- Adaylar mezuniyetine göre; 2018 KPSS Lisans (B) grubu 2018 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

- MÜRACAATLAR 31.08.2020-14.09.2020 tarihleri arasında 15 gün süre ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının personelilan.ktu.edu.tr/adresinden yapılacaktır.

- SONUÇLAR; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde sonuçlar ilan edilecektir.

- 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

ilan için tıklayınız...