Kan grubunun karakterleri belirleyici etkisi olduğunu hiç düşündünüz mü? Düşünmediyseniz düşünün, çünkü 4 ana kan grubu 4 farklı karakter demek oluyor aynı zamanda. Kan grubu sadece hastalıkların habercisi değil aynı zamanda karakterlerin de habercisidir. Taşıdığınız kan grubu karakteriniz üzerinde etkili olabilir. Şimdi kan gruplarına göre karakter özelliklerine bakalım:

Türk Yapımı Hayatta Kalma Oyunu Erzurum Nasıl Oynanır? Türk Yapımı Hayatta Kalma Oyunu Erzurum Nasıl Oynanır?

İnsan vücudunun en önemli maddesi olan kan, hayati öneme sahiptir. Kan grupları ise 4 tane olmakla birlikte karakteri de yansıtmaktadır. Kan, renk ve akışkanlığına göre çeşitli durumlardan dolayı bizlere uyarı mahiyetindedir. Bazen bir hastalığın belirtisi, bazen de karakterin simgesi durumuna gelebiliyor kan. Vücudumuzun yaşam kaynağı kırmızı renkte olan kan, A, B, AB ve O gruplarından oluşmaktadır. Bu dört kan grubunun karakteri yansıtacağı aklınıza geliyor muydu? Öyleyse haberimizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Kan, vücudumuzun olmazsa olmazı; damarlarımızda dolaşan kırmızı renkli sıvıdır. o sıvının bildirme ehemmiyetli görevi hücrelere oksijen taşımaktır. Bununla şetaret malay vücudumuz inanılır ehemmiyetli maddeleri oranla kaldırır ve vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına apotr olur.

4 tip kan grubu vardır, bunlar 0, A-B, AB’dir. 0 kan grubu “avcı”, A kan grubu “çiftçi”, B kan grubu “göçebe” ve AB kan grubu “modern” adlandırılmaktadır.

Kan gruplarının % 39'u O Rh-pozitif, %9'u Rh-negatif, %31'i A Rh-pozitif, % 6'sı A Rh-negatif, %9'u B Rh-pozitif, %2'si B Rh-negatif, %3'ü AB Rh-pozitif, % 1'i AB Rh-negatif kan grubudur.

Kan, insanın yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan en önemli unsurdur ve insan vücudunun yaklaşık %7 ile %8’ini oluşturmaktadır. Kan grubunuzun karakterler üzerinde etkisi olabileceğini hiç düşündünüz mü? Gelin hep beraber bakalım:

Kan gruplarına ait dünya verilerine bakacak olursak; her 100 kişiden 40’ı 0 RH pozitif kan grubuna, her 100 kişiden 7’si 0 RH negatif grubuna, her 100 kişiden 34’ü A RH pozitif grubuna, her 100 kişiden 6’sı A RH negatif grubuna, her 100 kişiden 8’i B RH pozitif grubuna, her 100 kişiden 1’i B RH negatif grubuna, her 100 kişiden 3’ü AB RH pozitif grubuna, her 100 kişiden 1’i AB RH negatif kan grubuna sahiptir.

0 (sıfır) kan grubu karakter analizi

0 kan grubu insanları, özgüveni yüksek, güçlü, kuvvetli cesaretli ve iyimser, girdikleri ortamlarda kolay uyum sağlayan, iletişimi kuvvetli, hayatı ciddiye almayan, kişilere uyumda sorun yaşamayan, havaya, her ortama kolay uyum sağlayan, hedeflerine ulaşma konusunda kararlı, sağlıklı vücut yapısıyla öne çıkan, liderlik özelliği olan kişilerdir.

A grubu kana sahip kişilerin karakter analizi

A grubu insanlar; kalabalık ortamlarla baş edebilir, çevresiyle uyum içinde yaşar, hisleri kuvvetli, araştırmacı bir yapıya sahiptirler.
Yardımsever ve paylaşımcı oldukları gibi sıkıntılarını ve dertlerini paylaşmazlar.

B grubu kana sahip kişilerin karakter analizi

B kan grubu insanları; daha az kararlılık gösterirler, davranışlarında akılcılık ön plandadır, iradeli bir yaşamları vardır. Empati yapabilme yetenekleri ön plandadır. Kendi kararlarını ve düşüncelerini hayata geçirirler ve inatçıdırlar

AB kan grubu olan kişilerin karakter analizi

AB kan grubu olan kişiler sinirli ve hassas, dengeli bir yapıya sahiptirler. Sosyal açıdan tutumludurlar, mantıksal kararlar alırlar, detaycı değillerdir.