Kamuajans.com – Kamuya personel alımında kritik bir düzenlemeye imza atıldı. Sağlık Bakanlğı'na İŞKUR üzerinden şoför alma yetkisi verildi. Söz koınusu düzenlemenin ayrıntıları ile Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte yer aldı.

TOPLU SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ KALMAMIŞTIR TOPLU SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ KALMAMIŞTIR
Sağlık Bakanlığı, Coronavirus salgını ile mücadelede personel ihtiyacını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla giderecek. Bunun için Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yönetmeliğe şoförlere yönelik geçici madde eklendi. Salgınla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın çeşitli hizmetlerinin gerçekleşebilmesi için Toplum Yararına Program’a (TYP) istisna getirildi. TYP’nin kapsamı olağan süreçlerde herhangi bir meslek grubuna yönelik düzenlenmiyor. Ancak değişklikle meslek grubu olan şoförler geçici olarak TYP kapsamına alındı.

Söz konusu değişiklik, “Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatlarının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz” şeklinde yer aldı.

NE KADAR ÜCRET ALACAKLAR?

İstihdam edilecek şoförler asgari ücret alacak. Bakanlık’ta çalışacak şoförler; Noter kurası yöntemi, liste yöntemi yada yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi ile seçilecek.Kaynak : SGK Rehberi