Kamuajans.com – Yeni Ekonomi Programı'nda kamu personeli ile ilgili de değişiklikler yer aldı. İstihdamı kolaylaştırıcı uygulamalara başlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda ana hedef istihdam olarak görülüyor. Bunun için de çok kapsamlı düzenlemeler geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda ana hedef istihdam olarak görülüyor. Bunun için de çok kapsamlı düzenlemeler geliyor. Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısından...

Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önümüzdeki üç yılı kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Büyümeyi ve istihdamı önceleyen programda gelecek dönemle ilgili çalışma hayatını yakından ilgilendiren çok önemli konular yer aldı. Hem kamuda hem özel sektörde esnek ve uzaktan çalışma modelleri ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü vatandaşların istihdamını kolaylaştırıcı programlar dikkat çekiciydi.

KAMUDA YENİ DÖNEM

Programda kamu personeli ile ilgili de değişiklikler yer aldı:

¦ Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek.

¦ Norm kadro çalışmasıyla derecekademeye göre ücret sorunu çözülecek.

¦ İş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak.

¦ Hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesi sağlanacak.

¦ Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacak.

¦ Başarılı memur ödüllendirilecek.

İŞ SAĞLAMA İLE İLGİLİ TEDBİRLER

Programda istihdam ile ilgili tedbirlerden bazıları şöyle sıralandı:

¦ Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmayı destekleyici, gençlerin deneyim kazanarak işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırıcı, kısmi süreli çalışmayı teşvik edici ve işgücü piyasasına ilişkin yapısal düzenlemeleri de içeren İstihdam Kalkanı Paketi hayata geçirilecektir.

¦ "Hızlı işe dönüş desteği" ile işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işgücüne daha çabuk geri dönmeleri teşvik edilecektir.

¦ 25 yaş altı gençler ile 50 yaşın üstünde olan çalışanların istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmak için daha esnek koşullar sağlanacaktır.

¦ 50 yaş üstü tam zamanlı çalışanların kısmi zamanlı çalışmaya geçişi teşvik edilecek, bu sayede iş ve yaşam dengesi daha sağlıklı hale getirilecektir.

¦ 10 günden az çalışan 25 yaş altı gençlerin daha kolay istihdam edilmesine imkân sağlayacak düzenleme ile gençlerin deneyim ve beceri kazanmaları sağlanacak ve işverenlerin gençleri tercih etmesi desteklenecektir.

¦ Kovid-19 salgını sonrası ihtiyaç duyulan uzaktan çalışma dâhil, mevzuatta tanımlanan ancak uygulama alanı bulamayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliğini artırmaya yönelik ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.

İŞSİZLERE ÖZEL İLGİ

YENİ Ekonomi Programı'nda işsizlerle ilgili de birçok proje yer aldı. Bunlardan birisi şöyle tarif edildi: "İŞSİZLERİN profil, beceri, beklenti ve istihdam edilebilmelerini engelleyen unsurların tespit edilmesi ve bu kişilerle ilgili özelleştirilmiş politikaların uygulanmasına yönelik İşsiz Profil Envanteri Araştırması yapılacaktır."

faruk erdem
Kaynak : Yeni Asır