Geçtiğimiz yıllarda kadroya kavuşan taşeron işçilerin kadroya geçişinde uygulanan sistemdeki aksaklıklar sebebiyle kadroya geçemeyen taşeron işçiler halen bulundukları görevlerinde taşeron işçi statüsünde görev almaya devam etmektedir.

Kamuda taşeronluk, özelleştirmenin bir biçimidir kanaatinde olan taşeron işçiler kuralsızlaşma ''kural olur İş güvencesi yoktur''cümlesi ile yaşadıkları mağduriyeti dile getiriyor. İş güvencesinden yoksun çalışan taşeron işçiler ucuz işgücü ve İş güvenliği yoktur, örgütsüz ve geleceği belirsiz kitleler vardır diyerek kadroya geçişte yaşananları dile getiriyor.

Taşeron İşçiler: Kamuda taşeron çilesi 696 sayılı khk ile bir kısım kadro alirken %70 bahanesi ile binlerce kamuda taşeron mağdur bırakılmış kadro alamamıştır %70 engeli kalkmalı taşeronçilesi bitmelidir.