4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4226) 07 Temmuz 2021 Tarihli ve 31534 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

7 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA

Sayı : 31534

Karar Sayısı: 4226

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere anılan Kanun'un 3'üncü maddesine göre; 2021 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 16/7/2021, diğer yarısının 17/12/2021 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanun'un 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı

6 Temmuz 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI