Resmî Gazete

30 Eylül 2021 PERŞEMBE

Sayı : 31614

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4516

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 510/B maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Eylül 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

KARAR