Kamuajans.com – Kamu görevlilerinden bazılarına ödenen ve 375 sayılı KHK’nın 28/B maddesinde düzenlendiği için “28/B Tazminatı” olarak da bilinen ek tazminatın miktarı 2021 yılı için “9,50 TL” artacak.

Promosyon sözleşmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında Promosyon sözleşmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28/B maddesi hükümlerine istinaden kamu görevlilerinden bazılarına ödenen bu ek tazminatın miktarı, her yıl bütçe kanunu ile belirlenmektedir.

Kimlere ödeniyor?

Tazminatın kime ne kadar ödeneceği ile hangi hallerde ödenmeyeceğine ilişkin hususlar; görev mahallinin özelliği, görevin önem ve güçlüğü, personel teminindeki zorluklar, personelin zorunlu hizmete tabi olup olmaması ve Devletin mali imkanları dikkate alınarak Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.

Bu itibarla, kapsamda olan kamu görevlilerinden; Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir illerde görev yapanlar, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek diğer illerde görev yapanlar ve OHAL ilanının ülkenin genelinde olması durumunda Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek yerlerde görev yapanlar bu ek tazminattan yararlanabiliyor.

Bu çerçevede 28/B tazminatından, görev yaptıkları yerler esas alınarak;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel (mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç)

-926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel,

-3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi personel,

-3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personel,

-2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa tabi personel,

-2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel,

-Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel,

-Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel,

-Güvenlik korucuları (geçici köy korucuları)

yararlanabiliyor.

Tazminatın miktarı artacak

28/B tazminatının kapsamında olan kamu görevlilerine, her yıl bütçe kanununda gösterilen miktarı geçmeyecek şekilde ek tazminat ödeniyor.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda aylık 155 TL olarak belirlenmiş olan ek tazminat miktarı, 2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifinde 164,50 TL olarak belirlenirken bu tutarın %50 oranında artırılabilmesi konusunda Cumhurbaşkanına de yetki verilmektedir.

Herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmayan bu tazminat, ödeme yapılan personel için kazanılmış hak oluşturmazken, Kanun Teklifindeki tutarın TBMM’de aynı şekilde kabul edilmesi durumunda 28/B tazminatının aylık miktarı 2021 yılı için 9,50 TL artmış olacak.memurunyeri