Koronavirüs COVID- Cumhurbaşkanlığı, Koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle bir dizi önlemler paketi ve personel izinlerine dair genelge yayınladı. Özellikle kronik hasta, hamile ve 60 yaş üzeri çalışanlarla ilgili idari izin verilmesi hususunda önemle durulan yazıda diğer çalışanlarla ilgili de açıklamalar yer aldı.

19 salgını nedeniyle, halkı ve çalışanları korumak ama devlet işleyişini de sekteye uğratmamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından İdari İzin konulu 13 Mart 2020 Genelge yayınlandı.


İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzalı Genelgede ''Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVID-19 salgını nedeniyle 13 Mart 2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durdurulmuş, ancak zorunlu ve ivedi durumlarda yurtdışına çıkacak kamu görevlileri için izin alınması talimatlandırılmıştır.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle;

Gözden kaçırmayın

Haziran Ayı Normalleşme Sürecinde Kuyumcular Açık Mı? Haziran Ayı Normalleşme Sürecinde Kuyumcular Açık Mı?

- Yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaları, 

- Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları,

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.'' denilmiştir.