Kamuajans.com – Önder Kahveci: Yetkili ama etkisiz konfederasyonun başkanı enflasyon rakamlarıyla ilgili açıklama yapmış. “Maaşları enflasyon değil masanın tarafları belirlesin” demiş.

2022 Temmuz Zamlı Memur Maaşları 2022 Temmuz Zamlı Memur Maaşları
Sayın başkanın bizim yıllardır vurguladığımız noktaya resmi enflasyon %14’ü aşınca gelebilmesi, 10 yıllık rehavetin ardından nihayet sendikacılığı ve memurları hatırlamış olması bizleri şaşırttı.

Sn. başkana bir twitle bahar olmayacağını, 2012 yılından beri memurlar adına imzaya yetkili tek konfederasyon olduklarını da hatırlatmak isterim. Bu tarihten beri imzaladıkları toplu sözleşmeler yüzünden memur maaşlarının enflasyona yenik düştüğünün de altını çizeyim.

Hatta bugün eleştirdikleri enflasyon farkından, 2014 yılında vazgeçtiklerini ve memurları enflasyon farkından bile mahrum bıraktıklarını unutmayalım.Dahası memurların 1,8 puanlık enflasyon farkının yine imza altına aldıkları bir sonraki toplu sözleşme ile yok edildiğini bilelim

Yetkili oldukları her dönemde maaşların eridiğinin, alım gücündeki düşüşün %50’den fazla olduğunun altını çizelim. Bu şartlarda bile “Gelin masada birlikte mücadele edelim. İmzayı yine siz atın, kazanan memurlarımız olsun” yönündeki taleplerimizi reddettiklerini de vurgulayayım.

Toplu sözleşme masasını pazarlık masası olmaktan çıkarıp, her pazarlık döneminde memur sorunlarını bir tarafa bırakıp tek hedeflerini Türkiye Kamu-Sen’i masadan kaldırmak olarak belirleyenlere, bunun nedenini soralım.

2012 yılından beri imza attıkları toplu sözleşmelerin hemen hiçbirinde memur ve emeklilere enflasyon üzerinde bir zam alınmadığını da unutmayalım.

Toplu sözleşme masasının ciddiyetine gölge düşürüp, her dönemi heba edenlerin bugün timsah gözyaşı dökmeleri anlamsızdır. Memur ve emeklilerin içine düştükleri bu durumun en büyük sorumlusu kendileridir.

Bugüne kadar iş bilmez, konuşamaz, hak savunamaz halleriyle çıktıkları yolda sendikal mücadele etmek yerine sendikalarla rekabeti tercih edenlerin memur ve emeklilerimizi getirdiği nokta ortadadır.

Bugün yaşanan sorunlar, aslında her yıl tekrar eden ama sözde yetkili konfederasyonun attığı yanlış imzalar yüzünden kulağının üstüne yattığı için görmezden geldiği toplu pazarlık hezimetlerinin acı bir sonucudur.

Her şeye rağmen sayın başkanın yaptığı açıklama, aslında başarısızlığının itirafı, beceriksizliğinin ve acziyetinin ispatıdır. Bundan sonra tutulacak yol, Türkiye Kamu-Sen’i takip etmek, destek vermek ve kamu çalışanlarının hakları için güç birliği yapmak olmalıdır.

Sendikacılık adına hiçbir artı değer üretmeyenler, asıl işlevlerini unutup memuru masada yüzüstü bırakanlar, günah da çıkarsalar, timsah göz yaşları da dökseler milyonlarca memur ve emeklinin ahı, her an biraz daha fazla kulaklarını çınlatmaktadır.

Türkiye Kamu-Sen, memuru masada unutup iş işten geçince hayıflananların yakasını asla bırakmayacak, memur ve emeklilerimizin hakları için doğruları söylemeye devam edecektir.