Milli Eğitim Bakanının bir eğitimci olarak Ziya Selçuk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tayin edilmesinin ardından sözleşmeli öğretmenlerin umutları arttı. Fakat henüz Sayın Bakanımız sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakları konusunda bir değişikliğe yer vermedi.

Sözleşmeli öğretmenlerin de gerek sosyal medyada gerek tüm mecralarda etkili bir şekilde Sayın Bakan’a ulaşmasını tavsiye ediyoruz. Bu kapsamda sadece sözleşmeli memurlar değil, özellikle sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı işi yapmasına rağmen özlük ve mali haklar konusunda 18 farkı var!

İş Güvencesi! Sözleşmeli öğretmen, sözleşme süresinin sonunda sözleşmesinin yenilenmemesi ihtimali (ve idare açısından sözleşme yenilememe tasarrufu) söz konusudur. Kadrolu öğretmenlikte disiplin hükümleri hariç görevine son verilemez.

Sosyal Güvence! 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine tabidir. Eski SSK! Kadrolu öğretmen, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesine tabidir. Emekli Sandığı!

Mazerete Bağlı Yer Değişikliği! Sadece eş durumu mazereti tanınmış durumda. Bu da her iki eşin sözleşmeli öğretmen olmasına bağlıdır. Kadrolu öğretmen eş, sağlık ve özel durumlara bağlık olarak diğer eş kamu personeli olmasa dahi tanınıyor.

İsteğe Bağlı Yer Değişikliği! 4 yıl sözleşmelilik ve akabinde 2 yıl kadrolu öğretmenlik süresi dahil toplam 6 yıl isteğe bağlı yer değişikliği hakkı mevcut değil. Kadrolu öğretmen 3 yıl hizmet süresi sonunda isteğe bağlı yer değişikliği hakkı mevcut.

İzin! (1. Dereceden Yakınının Vefatı) Sözleşmeli öğretmen için 3 gün iken kadrolu öğretmen için 7 gündür.

İzin! (Eşi Doğum Yaparsa) Sözleşmeli öğretmen için 2 gün iken kadrolu öğretmen için 10 gündür.

2022 Temmuz Zamlı Öğretmen Maaşları 2022 Temmuz Zamlı Öğretmen Maaşları

İzin! (Evlenirse) Sözleşmeli öğretmen için 3 gün iken kadrolu öğretmen için 7 gündür.

İzin! (Ücretsiz Doğum İzni) Sözleşmeli öğretmen için sadece 1 yıl kadrolu öğretmen için 2 yıldır.

İzin! (Süt İzni) Sözleşmeli öğretmenlikte çocuk bir yaşına gelinceye kadar günce 1.5 saat süt izni hakkı vardır. Kadrolu öğretmenin ise ilk 6 ayda 3. saat, ikinci 6 ayda 1.5 saat süt izni vardır.

Kademe/Derece İlerlemesi! Sözleşmeli öğretmenlikte kademe ve derace ilerlemesine tabi değildir. Kadrolu öğretmenlikte kademe ve derece verilir.

Yöneticilik Görevi! Eğitim Kurumlarına yönetici olarak görevlendirilemez. Kadrolu öğretmenler eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilme hakkı mevcuttur.

Görevde Yükselme! Sözleşmeli öğretmenlerin GYS’ye katılamaz. Kadrolu öğretmenler katılabilir.

Vergi Dilimi! Tüm sözleşme ücreti gelir vergisine tabidir. Kadrolu öğretmenlerde sadece bazı maaş kalemleri gelir vergisine tabidir.

Asker Öğretmenlik! Sözleşmeli öğretmenler askerlik hizmetini asker öğretmen olarak MEB emrinde yerine getiremezler. Askerlik nedeniyle sözleşmesi feshedilir. Kadrolu öğretmenlerin askerlik hizmetini asker öğretmen olarak MEB emrinde yerine getirme hakkı vardır.

Yıllık İzin! Sözleşmeli öğretmenlikte bir sonraki yıla aktarma yoktur. Kullanılmayan izinlar kadrolu öğretmenlikte bir sonraki yıla aktarılabilir.

Yurt Dışındaki Eğitim veya Görevlendirme! Sözleşmeli öğretmenlerde yokken kadrolu öğretmenler için vardır.

Harcırah! Geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez. Kadrolu öğretmenlere harcırah kanunu kapsamında harcırah ödenir.

Net Ek Ders Ücreti! 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine tabi olmaya dayalı sosyal güvenlik prim kesintisi yapılır. Kadrolu öğretmenlikte prim kesintisi mevcut değildir.