Devlet memurlarının görev yaptıkları unvanlardaki kadro derecesi ile kazanılmış hak aylık dereceleri (memuriyet derecesi) aynı veya farklı olabiliyor.

kamuajans.com - Memurun kazanılmış hak aylık derecesi ile kadro derecesinin farklı olması, bazı hallerde maaş ödemesini etkileyebiliyor.

Kadro derecesi, kazanılmış hak aylık derecesinden ileride olursa

Memurun kadro derecesinin kazanılmış hak aylık derecelerinden ileride olduğu durumlardan;

a-) 657 sayılı Kanunun 45 inci maddesi kapsamında kazanılmış hak aylık derecesinin üç alt derecesine (5 inci dereceden aşağı olmamak üzere)  kadar olan derecelere yapılan atamalarda, memur kazanılmış hak aylık derecesine denk gelen kadro derecesinin aylık ve diğer özlük haklarından yararlanır.

Atanmış olduğu kadro derecesine ilişkin mali haklardan yararlanamaz.

b-) Derece yükselmesinde aranan süre şartına uyulmaksızın, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında ilk dört dereceli kadrolara yapılan atamalarda, kazanılmış hak aylık derecesi kadro derecesinden düşük olmakla birlikte, memur atandığı kadro derecesinin birinci kademe aylığını alır ve diğer mali hakları da atanmış olduğu kadro derecesi esas alınarak ödenir.

Kadro derecesi, kazanılmış hak aylık derecesinden geride olursa

Memurun kadro derecesinin kazanılmış hak aylık derecelerinden geride olduğu durumlardan;

a-) Bulunulan unvana ilişkin en üst kadro derecesine ulaşmış olduğunda, memurun kazanılmış hak aylık derecesi ne kadar ileride olursa olsun, zam ve tazminat hesabında kadro derecesi esas alınır.

Aylık gösterge, ek gösterge ve ek ödemeler ise kazanılmış hak aylık seviyesine göre hesaplanır.

b-) 657 sayılı Kanunun 45 inci maddesi kapsamında kazanılmış hak aylık derecesinin üç alt derecesine (5 ve daha düşük dereceli kadrolara) kadar olan derecelere yapılan atamalarda, memur atandığı derecede kazanılmış hak aylık kademesine isabet eden gösterge aylığını alır. 

Gösterge aylığı dışındaki ödemeler ise; kadro derecesinin esas alındığı ödeme unsurları için memurun bulunduğu kadro derecesi, kazanılmış hak aylık derecesinin esas alındığı ödeme unsurları için ise memurun kazanılmış hak aylık derecesi esas alınarak yapılır.

c-) Eğim ve Öğretim, Teknik, Sağlık hizmetleri sınıflarında olanlar 657 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi kapsamında kazanılmış hak aylıklarından en çok 2 derece aşağıdaki idari kadrolara (ilk dört derece içinde olmak kaydıyla) atandıklarında, memurun aylık ödemesinde kazanılmış hak aylık derecesi esas alınır.

Ancak, memurun kazanılmış hak aylık derecesi  ve kariyer hizmet sınıfı için belirlenen mali hakları ile atandığı kadronun mali hakları arasında fark olması durumunda, yüksek olan ödeme kalemleri esas alınarak maaşları ödenir.

memurunyeri.com