Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 27/12/2019 Tarihli ve 1584 Sayılı Kararı 30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin kararıyla, kadına yönelik şiddet olaylarında koruyucu ve önleyici tedbirler, belirlenen ihtisas mahkemelerince alınacak.

HSK 1. Dairesinin, Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında önleyici ve koruyucu tedbir işlerine bakmakla görevli ihtisas mahkemelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde aile mahkemelerinin görev alanındaki davalara, işlere, önleyici ve koruyucu tedbirlere asliye hukuk mahkemeleri bakacak. Bir asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yerde bu mahkeme, iki veya daha fazla asliye hukuk mahkemesinin hizmet verdiği bölgelerde ise 2 numaralı asliye hukuk mahkemesi görevli olacak.

Bir aile mahkemesinin bulunduğu yerlerde Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki önleyici ve koruyucu tedbir işlerine bu mahkeme bakacak. 20'den az aile mahkemesinin bulunduğu yerlerde ise önleyici ve koruyucu tedbirlere 1 numaralı aile mahkemesi, 20 veya daha fazla aile mahkemesi bulunan adliyelerde 1 ve 2 numaralı aile mahkemeleri karar verecek. 10 veya daha fazla aile mahkemesinin faaliyette bulunduğu yerlerde koruyucu ve önleyici tedbir işlerine bakmakla görevlendirilen ihtisas mahkemeleri bu işler dışında tevziye kapatılacak.

Aile mahkemesinde açılan davayla birlikte veya dava açıldıktan sonra önleyici ve koruyucu tedbir talebine davaya bakan mahkeme karar verecek.

Yeni uygulama 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak.

- Bakan Gül açıklamıştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2 Aralık'ta Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Aile Hukuku Çalıştayı"nda birden fazla aile mahkemesi bulunan yerlerde bir aile mahkemesinin tedbir mahkemesi olarak belirleneceğini, bu konuda HSK'nin çalışma yaptığını açıklamıştı.

KARAR