Kadına yönelik şiddetle mücadele, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na girdi. 2021-2025 dönemini kapsayacak şekilde '4. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı' hazırlanacak.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Devlete, millete ve TSK’ya dil uzatanları bizim kabul etmemiz mümkün değildir" Milli Savunma Bakanı Akar: "Devlete, millete ve TSK’ya dil uzatanları bizim kabul etmemiz mümkün değildir"
Programda, 2021 hedefleri kapsamında kadına yönelik şiddetin, erken yaşta zorla evliliklerin ve her türlü istismarın önlenmesine yönelik toplumsal farkındalık yaratma çalışmalarının hızlandırılacağı, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliği ve kapasitesinin arttırılacağı belirtildi. Bu kapsamda, ayrıca teknik yöntemlerle takip (elektronik kelepçe) uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına temel teşkil edecek hukuki ve teknik altyapı çalışmaları tamamlanacak.

AİLEYE "DİJİTAL RİSK" EĞİTİMİ

Şiddet mağduruna ve şiddet uygulayana yönelik hizmet sunan kurum ve kuruluşların kapasiteleri ve kurumlar arası koordinasyon artırılacak. Kadın konukevlerinin ihtisaslaşmasına ilişkin çalışmalar ülke geneline yaygınlaştırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle kadın konukevlerinden hizmet alan kadınlara, çocuklarıyla ilişkilerini güçlendirmeye yönelik Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) üzerinden eğitimler verilecek.

GÜNDÜZ KUŞAĞINA UZMAN KİŞİ

Programda, çocuk politikaları alanında da önemli gelişmeler sağlandığı ancak mevcut sosyoekonomik ve bölgesel eşitsizlikler, suça sürüklenme, çocuğa yönelik şiddet, cinsel istismar ve çocuk evlilikleri, sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, teknolojinin sorunlu kullanımı gibi alanların çocuklar için önemli risk faktörleri olmaya devam ettiğine işaret edildi. Buna ilişkin atılacak adımlar ise şöyle sıralandı: Çocuğa yönelik ihmal, istismar ve şiddeti önleyecek program ve uygulamalar geliştirilecek. Çocukların bağımlılık yaratan davranış ve maddelerden korunmalarına yönelik tedbirler alınacak. Çocukların dijital risklerden korunması kapsamında eğitim verilecek. Gündüz kuşağı televizyon programlarında aile içi iletişimin geliştirilmesine yönelik bilgi aktarabilecek uzmanların yer alması sağlanacak. Gençlerin madde bağımlılığı, sigara ve alkolün sağlığa olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Ülke genelindeki ceza infaz kurumları ve çocuk eğitimevlerinde eğitsel, sosyal, kültürel, sportif proje ve faaliyetler ile gönüllülük çalışmaları gerçekleştirilecek.

ÇOCUK ADALETİ ONARILACAK

Gençlerin ruh sağlığını güçlendirmeye yönelik programlar uygulanacak. Çocuk adalet sistemi onarıcı adalet yaklaşımıyla yeniden yapılandırılacak, çocuklara özgü uzlaştırma usulleri geliştirilecek. Suça sürüklenen çocuklar yönünden kamu davasının açılmasının ertelenmesi modeli oluşturulacak. İlk derece yargılama ile kanun yolu incelemelerinin öncelikli olarak yapılması sağlanacak. Adli süreçte çocuklara özgü koruma mekanizmaları güçlendirilecek, çocuk dostu mülakat usulleri desteklenecek ve adliyelerde adli görüşme odalarının sayısı artırılacak.


Osman Özgan
Yenişafak