Her şeyin fazlası zarardır, gürültü yapmanın da fazlası zarar. Çevredeki vatandaşları rahatsız edici boyutlara ulaşan gürültü, kontrol altına alınmadığı takdirde cezaya tabii olabilir.

Kırsal bölgelerdeki tekli hanelere nazaran şehirlerde 20'li 30'lu katlara varan site, apartman gibi konutlarda yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu durum her ne kadar yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik olsa da beraberinde bir çok sorunu doğurabiliyor.

Şehir ortamında apartman kültürüyle yaşayan insanlar olarak birbirimize karşı olan sorumluluklarımız bulunuyor. Bunların başında da altlı,üstlü ve yan yana olan dairelerimizde yaptığımız gürültünün komşularımıza yansımamasıdır.

Ses ve gürültü bazen eğlenceli ve güzel olsa da sessiz ve sakin ortamlarda yaşamayı sevenler için tam bir işkence. Gürültü sesli yada sözlü olabilir. Dolayısıyla bunun da belli bir cezası var.

Özellikle gürültü kaynaklı kavgaların çıkmasına neden olan bu yaşam şartları ailelerin birbirbirine sadece duvar kadar uzaklıkta olduğu düşünüldüğünde yapılan gürültü ve patırtının diğer aileleri rahatsız etmemesi adına hukuksal açıdan konutta oturanların hakları korunmaktadır.

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE (01.01.2021-31.12.2021) İDARİ YAPTIRIM PARA CEZALARI MİKTARLARI
Kabahatin 2020 Yılında Uygulanan Miktar 2021 YILI 
Adı İşlenme Şekli  Uygulanacak Miktar  %25
 İndirimli
Dilencilik Madde 33 Dilencilik yapan kişiye ₺187,00 ₺204,00 ₺153,00
Gürültü Madde 36/1 Başkasını rahatsız edecek şekilde gürültüye neden olan kişiye (Gerçek Kişi) ₺187,00 ₺204,00 ₺153,00
Madde 36 /2 Başkasını rahatsız edecek şekilde gürültüye neden olan kişiye (Tüzel Kişi) Alt Sınır ₺4.035,00 ₺4.402,00 ₺3.301,50
Üst Sınır ₺20.237,00 ₺22.080,00 ₺16.560,00
Rahatsız
Etme
Madde 37 Mal veya hizmet satmak için
 başkasını rahatsız eden kişiye
₺187,00 ₺204,00 ₺153,00
İşgal Madde 38/1 Meydan, Cadde, Sokak veya yayaların gelip geçtiği Kaldırımları İşgal Eden veya Mal Satışı Yapan Kişilere ₺187,00 ₺204,00 ₺153,00
Madde 38/2 Kaldırımlara izni olmaksızın
İnşaat Malzemesi Yığan Kişilere
Alt Sınır ₺392,00 ₺427,00 ₺320,25
Üst Sınır ₺2.004,00 ₺2.186,00 ₺1.639,50
Tütün
Mamüllerinin Tüketilmesi
Madde 39/1 Kamu Hizmet Binalarının kapalı alanlarında tütün mamülü tükenten kişiye ₺187,00 ₺204,00 ₺153,00
Madde 39/2 Toplu Taşıma Araçlarında tütün
mamülü tüketen kişiye
₺187,00 ₺204,00 ₺153,00
Madde 39/3 Özel Hukuk Kişilerine ait olan ve Herkesin girebileceği Binaların Kapalı Alanlarında tütün mamülü tüketen kişiye ₺187,00 ₺204,00 ₺153,00
Kimlik Bildirmeme Madde 40/1 Görevli bağlantılı olarak kamu görevlisine kimlik bildirmeyen kişiye ₺187,00 ₺204,00 ₺153,00
Çevreyi
Kirletme
Madde 41/1  Evsel Atık ve Artıkların Toplanmasına veya
Depolanmasına Özgü Yerler Dışına atan Kişiye 
₺61,00 ₺66,00 ₺49,50
Madde 41/2 Fiil yemek pişirme ve servis
 yerlerinde işlenmesi durumunda
Alt Sınır ₺2.004,00 ₺2.186,00 ₺1.639,50
Üst Sınır ₺20.237,00 ₺22.080,00 ₺16.560,00
Madde 41/3 Hayvan kesimine tahsis edilen Hayvan artığını sokağa veya kamuya ait alana atan kişiye ₺187,00 ₺204,00 ₺153,00
Madde 41/4 İnşaat Atık ve artıklarını, bunların toplanması veya depolanmasına özgü yerler dışına atan gerçek kişiye Alt Sınır ₺392,00 ₺427,00 ₺320,25
Üst Sınır ₺12.132,00 ₺13.237,00 ₺9.927,75
İnşaat Atık ve artıklarını, bunların toplanması veya depolanmasına özgü yerler dışına atan tüzel kişiye Alt Sınır ₺392,00 ₺427,00 ₺320,25
Üst Sınır ₺20.237,00 ₺22.080,00 ₺16.560,00
Madde 41/5 Kullanılmaz durumdaki ev eşyalarını sokağa veya kamuya ait yere atan kişiye ₺187,00 ₺204,00 ₺153,00
Madde 41/6 Kullanılmaz durumdaki motorlu kara veya deniz nakil araçlarını sokağa veya kamuya ait yere atan kişiye ₺997,00 ₺1.087,00 ₺815,25
Afiş Asma Madde 42/1 Kamuya ait alanlara kağıt veya afiş asan kişiye Alt sınır ₺392,00 ₺427,00 ₺320,25
Üst Sınır ₺12.132,00 ₺13.237,00 ₺9.927,75
1608 SAYILI KUNUNUN 1.MADDE HÜKÜMLERİNE GÖRE
(5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNUN 32. MADDESİ)
(01.01.2021-31.12.2021)
BELEDİYE ENCÜMENİ TARAFINDAN ALINAN KARAR GEREĞİ VERİLEN CEZA MİKTARI
Kabahatin 2020 Yılında Uygulanan Miktar 2021 Yılında Uygulanacak Miktar 2021 Yılında Uygulanacak  Miktar (%25 İndirimli)
Adı İşlenme Şekli
Emre Aykırı
Davranış
Madde 32/1 Genel ₺392,00 ₺427,00 ₺320,25
Madde 32/2 Belediyeler ve ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakli araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişilere Alt Sınır ₺789,00 ₺860,00 ₺645,00
Üst Sınır ₺15.947,00 ₺17.399,00 ₺13.049,25