COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında adayların işlemlerini online olarak yapması gerekmektedir. AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ ne göre “Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa fakültemizdeki önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekir.

Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılır.” (* Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Üçüncü Bölüm Madde 8)

e-Devlet Kaydı 

2022 AÖF, iktisat ve işletme fakülteleri af başvuruları ne zaman 2022 AÖF, iktisat ve işletme fakülteleri af başvuruları ne zaman

YKS ile fakültemize yerleştirilen öğrenciler elektronik kayıtlarını e-Devlet üzerinden 4 -8Eylül 2021 tarihleri arasında yapabilirler. e-Devlet sisteminde elektronik kayıt yapan adayların İ.Ü. Aksis otomasyon sisteminden hesap oluşturup, ödeme yapması kayıt için yeterlidir. Kayıt işlemleriniz 2 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. (Bu adayların evrak göndermesine gerek YOKTUR.)

e-Devlet Kayıt Hakkı Olmayan Mezun Adaylar

YKS ile fakültemize yerleştirilen ve e-Devlet üzerinde kayıt hakkı olmayan öğrenci adaylarımızın; İ.Ü. Aksis otomasyon sisteminden hesap oluşturup, ödeme yaptıktan sonra bu kılavuzda belirtilen evrakları kayıt tarihleri içerisinde COVID-19 salgını nedeni ile kargo aracılıgıyla fakültemize ulaştırması GEREKMEKTEDİR. Aday evrakları incelendikten sonra kayıt işlemleri tamamlanacaktır. (Kayıt tarihleri içerisinde evraklarını ulaştırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. Kargo gecikmelerinden doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci adayına aittir)

Liseden Mezun Olamamış Adaylar

YKS ile fakültemize yerleştirilen ve henüz lise mezuniyeti olmayan öğrenci adaylarımızın; İ.Ü. Aksis otomasyon sisteminden hesap oluşturup, ödeme yaptıktan sonra bu kılavuzda belirtilen evrakları kayıt tarihleri içerisinde COVID-19 salgını nedeni ile kargo aracılıgıyla fakültemize ulaştırması gerekmektedir.

Aday evrakları incelendikten sonra geçici kayıtları yapılacaktır. Asıl kayıt için gerekli olan evraklarını 31.12.2021 tarihine kadar fakültemize ulaştırması GEREKMEKTEDİR. Evraklarını ulaştırmayan öğrencilerin geçici kaydı YÖK KARARINA İSTİNADEN SİLİNECEKTİR. (Kayıt tarihleri içerisinde evraklarını ulaştırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. Kargo gecikmelerinden doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci adayına aittir)

Özel Gereksinimli Adaylar

Engelli, gazi ve şehit-gazi yakınları (eş ve çocukları) evraklarını fakültemize ileterek materyal ücreti muafyeti talebinde bulunabilirler. Gerekli evrak ve detaylı bilgiye AUZEF web sitesinden ulaşabilirsiniz. http://auzef.istanbul.edu.tr/tr/content/tanimlar-kosullar/ozel-gereksinimli-ogrenciler

Kayıt işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler SMS yoluyla ÖSYM‘ye beyan etmiş olduğunuz GSM numarasına yapılacaktır.

Elektronik (E-Devlet) Kayıt İşlemleri: 4-8 Eylül 2021
Fakülte Kayıt İşlemleri: 6-10 Eylül 2021
AUZEF Web Sitesi: http://auzef.istanbul.edu.tr/
İ.Ü. Aksis Otomasyon Sistemi: http://aksis.istanbul.edu.tr/

KILAVUZ