27/4 Dönemi ve Yasama Yılı 7/47875 Esas Numaralı 1 Temmuz 2021 tarihli İtfaiye Memurlarının Mali ve Özlük Haklarına İlişkin Soru Önergesi İYİ Parti İstanbul Milletvekili ÜMİT BEYAZ tarafından TBMM'ne sunuldu.

İnsanların canını, malını korumak ve kurtarmak amacıyla kendi canlarını ortaya koyduğu kutsal bir meslek olan itfaiyecilerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve meslek tanımının yapılması gerekmektedir.

T.C. Anayasası'nın eşitlik ilkesi, sosyal güvenlik hakkından yararlanması ilkesi, uluslararası çalışma örgütü ILO'nun ''iş ve meslek çeşitleri bakımından kişiye ayrımcılık yapılmaması'' ilkesi ve yine ILO'nun ''sosyal güvenlik haklarındaki eşit uygulama ve ayrımcılık yapılmaması ilkesi'' gereğince bazen belediye işçisi gibi görülen bazen de kahraman ilan edilen itfaiyecilerin yaşadığı zorlukların giderilmesi önem arz etmektedir.

1- Ülkemizde kurum ve belediyelerde memur, sözleşmeli memur, işçi, taşeron olarak itfaiyeci görevi ifa eden toplam personel sayısı kaçtır?

2- Belediyelerde itfaiye hizmetleri taşeron firmalar üzerinden alınmakta mıdır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz maaşları, bayram öncesi zamlı ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz maaşları, bayram öncesi zamlı ödenecek

3- Belediyelerde itfaiye hizmetleri sözleşmeli memurlar tarafından yürütülmekte midir? Sözleşmeli memur mevcut ise kadroya alınmaları hususunda çalışmanız var mıdır?

4- 2021 yılına kadar görev sırasında kaç itfaiye çalışanı vefat etmiştir?

5- İtfaiyeciler, zehirlenme, yanma, yüksekten düşme, gece nöbetlerinin verdiği stres gibi sağlık risklerinin yanı sıra uzun vadede akciğer rahatsızlıkları gibi meslek hastalıkları riski taşımaktadırlar. İtfaiyecilik, meslek hastalıkları kapsamında mıdır?

6- İtfaiye hizmetleri sırasında hayatını kaybeden personel şehit, yaralanan personel gazi sayılmakta mıdır? Belediyelerin insiyatifine bırakmanın haricinde Bakanlık olarak şehitlik ve gazilik konusunda sosyal haklardan yararlanabilmeleri için bir çalışmanız var mıdır?

7- İtfaiyecilik, 2016 yılında Ulusal Meslek Standartları kapsamında kısmi olarak düzenlenmesine karşın diğer memurlar gibi meslek olarak kabul edilmemektedir. Dünyada popüler mesleklerden görülen, ülkemizdeki üniversitelerde ise ''Meslek Yüksek Okulu'' olmasına rağmen itfaiyeciliğin meslek sayılmamasının bir izahı var mıdır? Bakanlığınız tarafından itfaiyeciliğin meslek sınıfları kapsamına alınması konusunda bir çalışma yapılmakta mıdır?

8- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nunda ''Fiili Hizmet Süresi Zammı'' başlığı altında düzenlenen maddede ödemelerin alt ve üst sınırları belirlenmiştir, bu kapsamda itfaiyeciler alt sınırdan mı yararlanmaktadır?

9- Özellikle deprem/afet riski taşıyan büyükşehirlerde olay sonrasında kaos ortamı ihtimaline karşı, etkilenmeden müdahale edebilmeleri için şehirlerin belirli noktalarına konumlandırılacak şekilde konut edindirme çalışmanız var mıdır?