"Hayırlı olanı istemek" anlamına gelen İstihâre halk arasında rüyaya yatmak anlamına gelmektedir. Rüyaya yatmadan önce istihare namazı kılınmalıdır.İmam-ı Gazali hazretleri dört şeyi yapan dört şeyden mahrum kalmaz buyurmuştur. O dört şey; şükreden, nimetin artmasından, tevbe eden, kabulden, istihare eden, hayırdan, istişare eden, doğruyu bulmaktan, hakikate ulaşmaktan mahrum olmaz.

Hangi Şifalı Bitki Neye İyi Gelir? Hangi Hastalığa Hangi Bitki İyi Geliyor? Hangi Şifalı Bitki Neye İyi Gelir? Hangi Hastalığa Hangi Bitki İyi Geliyor?

Herhangi bir konuda kararsızsanız, konunun sonucunun ne olacağını merak ediyorsanız çareyi İstihare Namazı kılmakta bulabilirsiniz. İstihare namazında görülen rüya konuya dair ipuçları vermektedir. İstiharede rüyada kırmızı, siyah gibi koyu tonlarda, iç kararartan tonlardaki renkleri görürseniz; bu işin sizlere hayır getirmediğini, iyi olmayacağına haber verir. Canlı ve açık renkleri görürseniz iyiye işarettir.

Her canlının kayıtsız şartsız temel ihtiyaçlarından olan uyuma aktivitesi her ne kadar vücudu dinlendirme olarak düşünülse de uykunun parçası olan rüyalar ile aslında uyurken de aktif olduğumuz anlamına gelmektedir. İstihare de uyku ile hayata dair bir tespit durumudur.

Rüyalarımızın yorumları ile yaşamımızla ilgili önemli kararlar bile verebilmekteyiz. Fakat kontrolümüz dışında çoğunlukla psikolojik durumumuza göre rüyalar da görebilmekteyiz. Bunlar bazen tatlı rüyalar olurken bazen de kabus şeklinde olabilmektedir. Bir de bir konu üzerinden rüyaya yatmak vardır ki bunun halk arasındaki karşılığı istihareye yatmaktır.

Bilimsel araştırmalara göre, insanlar ortalama olarak her gece 6 rüya görüyorlar. Doğal yaşamımızın bir parçası olan rüyaların, kimi zaman bize gelecekteki olaylarla ilgili, kimi zaman ise yapmaya niyetlendiğimiz bir işin, çıkacağımız bir yolculuğun hayırlı olup olmadığını anlayabileceğimiz, bir işaret olarak değerlendirilebilmektedir. Bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete nail olmak isteyen kişi, yatacağı zaman iki rekât namaz kılar. Bu yapılan ibadete istihare denilmektedir.

Bu rüyalar kimi zaman gün içerisinde yaşadığımız olayların etkisiyle olurken kimi zamanda bize bir olayın işareti olabilmektedir. Gece rüyada gördüğümüz olayın etkisiyle herkes sabah uyandığında bu durumu gerçekten yaşamış gibi hissedebiliyor kimi zamanda bu durumu dejavu dediğimiz olaya sebep olabilmektedir.

Rüyalar hayatımızın en önemli parçası olduğunu kabul edersek rüyalar kimi zaman bize yol göstericide olabilmektedir. Bunun en büyük kanıtı ise halk arasında da bilinen istihare yapmaktır.

İstihare Nedir?

İstihâre "hayırlı olanı istemek" anlamına gelir. İnsanlar, kendileri için önemli olan bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman, bazan belki eldeki verilerin yetersizliği sebebiyle veya çeşitli sebeplerle dünya ve âhiret bakımından kendileri için hangi seçimin hayırlı olacağını kestiremezler ve bunu bilmek için çeşitli çarelere başvururlar. Meselâ, Peygamberimiz’in nübüvvetle görevlendirildiği sıralarda Araplar'dan bir kimse yolculuğa çıkmak istediğinde, bu yolculuğun kendisi için hayırlı olup olmadığını anlamak için fal oklarına başvururdu. Peygamberimiz bu âdeti kaldırarak onun yerine istihâreyi getirmiştir.

İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için İstihâre Namazı kılmaya” diye niyet ederiz.
“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Subhaneke‘yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku‘ya gideriz.
Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku‘ya gideriz.
Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.


İstihare Duasının Türkçe Okunuşu

"Allâhumme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'eluke min fadlike'l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente allâmu'l guyûb. Allâhumme inkunte ta'lemu enne hâza'l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in kunte ta'lemu enne hâza'l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi f'asrifhu anni va'srifni anhu ve'kdur li el-Hayra haysu kâne. Summe ardihi bih." (Buharî, Teheccüd, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III/344).

İstihare Duasının Anlamı

Ey Allahım, ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lutfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama sen biliyorsun, ben güç yetiremem ama sen güç yetirirsin. Ey Allahım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Yok eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!"