Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 60438742-929 sayılı Personel İşlemleri konulu resmi yazı yayınlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzalı resmi yazıda ''COVID-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla, başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik olarak birtakım düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.

Bu süreçte; Bakanlığımızca, gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde, gerekse de merkez ve taşra teşkilatımızda görevli personelimizin enfekte olma riskini en aza indirebilmek ve kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, verimli, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen personel iş ve işlemlerine yönelik olarak Cumhurbaşkanlığımızca yayımlanan genelgeler dayanak alınarak Bakanlık Makamının olurları ile Mart 2020 tarihinden günümüze kadar birçok genel yazı yazılarak teşkilatımıza duyurulmuş ve uygulanması sağlanmıştır.

Gözden kaçırmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Doktorlara yapılacak zam belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Doktorlara yapılacak zam belli oldu

Bu sürecin son döneminde, Bakanlık Makamının tensipleri ile yürürlüğe konulan 14 Nisan 2021 tarihli ve E.1555 sayılı genel yazımız ile 29 Nisan 2021 tarihli ve E.1695 sayılı genel yazılarımızın (istifa kısıtlaması da dahil) uygulanmasına 1 Temmuz 2021 tarihine kadar devam olunacak olup bu tarihten sonra mer'i mevzuatın öngördüğü şekilde mutad uygulamalara devam edilecektir.'' denilmiştir.