Kamuajans.com – Pandemi dolayısıyla torba yasa kapsamında fesih yasağı getirildi. Ancak işten atma yasağının istisnası ise İş Kanunu’nun 25. maddesi. Bu maddeye uyan hallerde işçi çıkartılabiliyor.

Pandemi dolayısıyla birçok konuda olduğu gibi çalışma hayatında da yenilikler hayatımıza girdi. İş yerlerinin kapanmaması, işçilerin işini kaybetmemesi için birçok tedbir alındı. Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi ücret Desteği gibi mali tedbirlerin yanında fesih yasağı ve ücretsiz izin gibi yasal önlemler de alındı.
İş Kanunu'na eklenen geçici 10. madde ile fesih yasağı getirildi.
Yani belirlenen sürelerde işçi çıkartmak yasaklanmış oldu. Ancak bu maddede fesih yasağına bir istisna konuldu.
Bu istisna ise İş Kanununun 25.
Maddesinde tarif edilen ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan hallerden oluşuyor. Yani böyle bir durum gerçekleştiğinde fesih yasağı uygulanmayıp işçi çıkartılabilir.

Peki bu haller hangileri özetle bakalım: a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. d) İşçinin işverene yahut onun aile üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

BAŞVURUYU İŞVEREN YAPAR

Bir firmada çalışıyoruz. İş yerimiz zaman zaman kapanıyor. Kısa çalışma ödeneği alabilmek için nereye başvurmamız gerekiyor? Adem ŞANLI

Kısa çalışma ödeneği bir işyerinin üretiminin kısmen veya tamamen durması sonrasında ortaya çıkıyor. Belli prim şartlarını yerine getirmek şartıyla (Bu şartlar pandemi döneminde daha da kolaylaştırıldı) işçilere maaşlarının belli bir bölümü devlet tarafından ödeniyor. Ödemeler maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor ve bu miktar brüt asgari ücretin yüzde 150'sini geçemiyor. Burada başvuruyu işveren yapıyor. O yüzden çalışanlar olarak sizin bir başvuru yapmanıza gerek bulunmuyor.

ASKERLİK YAŞI DÜŞÜRMEZ

SSK 12.12.2002 girişliyim. Yaklaşık 6300 gün primim var. 1981 doğumluyum. Sizce askerliği borçlanmalı mıyım ve tahmini emeklilik yaşım ne zaman olur? Murat BAYKAL

İşe giriş tarihinize göre 7 bin gün prim ve 60 yaş şartlarınız var. Priminizi tamamlayıp yaşınız 60 olduğunda emekli olabilirsiniz. Askerliği sigortadan önce yapmış olsanız dahi sizi 9 Eylül 1999 öncesine götürecek süreye ulaşamayacağınızdan borçlanmanıza gerek yok. Ancak çalışma imkanınız yoksa primi 7 bin güne tamamlayabilmek için askerlik borçlanması yapabilirsiniz.

Faruk Erdem
Kaynak : Yeni Asır