İşte uzman öğretmenliğin nasılları! Sınav ne zaman yapılacak? Kimler uzman olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edildi. Bir seçim yatırımı eleştirisi alan kanun için sorulan en önemli sorusu kimler uzman öğretmen, kimler başöğretmen olacak sorusu.

Yapılacak uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?
Tezsiz yüksek lisanslılar uzman olabilecek mi?
Uzman ve başöğretmenlikte yıl sınırları ne oldu?
Uzman ve Başöğretmenlik maaşa ne kadar etki edecek?

AKP Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak verdiği  Öğretmenlik Meslek Kanun'u komisyondan geçti. 

Söz konusu kanun'a göre öğretmenler 10 yılı tamamladıklarında uzman öğretmenlik sınavına girmeye hak kazanıyorlar. Söz konusu sınavı Milli Eğitim Bakanlığı'nı her yıl yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı sınav tarihleriyle ilgili henüz bir çalışma başlatmamış durumda. Sınav tarihleri belirlendikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı sınav takviminde yer alacak.

Öte yandan yayımlandığı tarihte uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına haiz olanlar bu düzenlemeden yararlanacak.

Teklifle öğretmenlik kariyer basamakları belirleniyor. Buna göre aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlardan mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı ve mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası verilecek.

Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası verilecek.

Tezsiz Yüksek Lisans mezunu Öğretmen, Uzman olabilir mi ?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun buğün meclisten geçmesi bekleniyor. Meslekte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerin merak ettiği bir diğer konu ise Tezsiz Yüksek Lisans mezunu Öğretmen, Uzman olabilir mi ? sorusu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu bugün meclisten geçiyor. Bununla birlikte Öğretmenler hakkında pek çok değişiklik yapılıyor. Bu Kanun'dan öğretmenlerin bir kısmı memnun olurken bir kısmı ise rahatsızlıklarını dile getiriyor.

Uzman öğretmen olmamanın bazı şartlarıda bulunuyor. Uzman öğretmenlerin meslekte 10 yılı tamamlamanın yanı sıra, uzman öğretmenlik sınavından da başarılı sonuç almaları gerekiyor. Ancak yüksek lisans mezunu öğretmenler bu sınavdan muaf tutuluyor.

MEB'den yeni düzenleme! Hangi sürpriz alandaki boşluklara atama müjdesi verildi ? MEB'den yeni düzenleme! Hangi sürpriz alandaki boşluklara atama müjdesi verildi ?

Tüm bu bilgilerin ışığında akıllara gelen bir diğer soru ise " Tezsiz yüksek lisans yapan öğretmenler uzman öğretmen olabilir mi?" sorusu akıllara geliyor. Yani tezsiz yüksek lisans yapan bir öğretmen uzman öğretmenlik sınavından muaf mı sorusu.

Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.
Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınacak.

Ne zaman yürülükte olacak?

Öğretmen unvanından bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılacak. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler, kazandıkları unvanları kullanmaya devam edecek.

Uzman ve Başöğretmenlik maaşa ne kadar etki edecek?

Teklifte hüküm bulunmayan hâllerde, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu ile diğer yasaların bu düzenlemeyle çelişmeyen hükümleri uygulanacak.

Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatında iyileştirmeye gidiliyor. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltiliyor.

Buna göre uzman öğretmenlerin maaşlarına 1000 Lira başöğretmenlerinkin de 2000 Lira zam gelmiş oldu.