Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından oluşturulan taslak metin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından sunumu yapılan reform paketinin ayrıntıları da belli oldu.

9 AMAÇ 49 HEDEF 374 FAALİYET

İnsan Hakları Eylem Planı taslak metni, 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyetten oluşuyor.

Eylem planında, devletin bireylerin hak ve hürriyetlerini koruma görevine vurgu yapılıyor.

Hak ve hürriyetleri koruma altına alacak yasal düzenlemeler yer alıyor.

Taslakta hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması gibi başlıklar dikkat çekiyor.

Yapılacak değerlendirmelerin ardından reform paketine son şekli verilecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Hukuk reformu paketinde yer alacağı öğrenilen bazı maddeler şunlar;

Çarşı ve mahalle bekçileri ile zabıtalara insan hakları eğitimi verilecek.

Kadına yönelik şiddeti önlemek için adımlar atılacak.

Eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Tek taraflı ısrarlı takip, ayrı bir suç olarak düzenlenecek.

Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak.

Boşanma davaları, tarafların daha fazla yıpranmaması için hızlı neticelendirilecek. Bunun için, boşanma davaları istinaf mahkemesine gitmeyecek, doğrudan Yargıtay'da yapılacak temyiz incelemesiyle sonuçlanacak.

Çocukların psikolojisi için çocuk dostu adliye konsepti hayata geçirilecek. Çocukların taraf olduğu davalarda hakimler cübbe giymeyecek.

Hayvanlara karşı işlenen suçlar, cana karşı işlenmiş suç sayılacak. Failler artık cezasız kalmayacak.

Güvenli gıda arzını temin etmek ve bu konuda kamuoyunu hızlı bir şekilde bilgilendirmek için, tüketici kuruluşlarının da yer alacağı bağımsız bir yapı oluşturulacak