İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine uyarınca 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 9 (dokuz) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek yazılı sınav ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince 2020 KPSS B Grubu P3 puan türündeki puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (YDS) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak

hesaplanacaktır. (Sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.)I-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş̧ yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında Kalan  dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek

suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri) hizmet sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı

yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,

h)"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

i) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak. m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

a) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) ( 4 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar )

● Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

● Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

● CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

● Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

● .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli

● Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

● Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM

(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,

● Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

● Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

● Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.

● İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

● Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak

● En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.

Tercihen;

● Yüksek lisans mezunu olmak.

● .Net Core platformunda yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.

b) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) ( 2 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )

● NE.T/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

● Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

● CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

● .NET Framework 4.5, ASP, .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli

● Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

● Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM

(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,

● Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

● Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

● Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.

● PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak

● Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak,

● En az 3 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.

Tercihen :

● Mobil Uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

c) SİSTEM UZMANI ( 1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alacak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alacak

Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

Çok sunuculu (en az 25 fiziksel sunucu ya da en az 100 sanal sunucu) ortamda, sunucu kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini yapmış olmak. MS Windows Server, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek. Çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows 7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak. Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri). VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Eposta sunucu kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimini yapmış olmak. Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak.

Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarını hazırlamış ve uygulamış olmak. Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Sistem Güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen :

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak.

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 R2 sertifikasına sahip olmak.

VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak.

d)SİSTEM GÜVENLİK UZMANI ( 1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )

●En az 1.000 istemcinin bulunduğu bir kurumda Firewall, IPS/IDS, Application Delivery Controller, Web Gateway, E-mail Gateway, Web Application Firewall (WAF), Vulnerability Assessment araçları hakkında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak,

●Ağ, veri tabanı, web, web servis, mobil uygulama, e-posta, sunucu (Windows ve Linux), fiziksel güvenlik konularının en az 3 tanesinde üst seviye bilgi sahibi olmak ve diğer konularda da iyi uygulama örnekleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

● Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,

● Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek geliştirmeleri (Java, C#, JavaScript, Powershell, Tcl, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede yazılım bilgisine sahip olmak,

● Siber olayların tespiti için Windows ve Linux cihazlarda ana sebep analizi (root cause analysis) yapabilmek ve varsa siber olay istihbarat tespiti (Indicator of Compromise) yapabilmek,

● Yazılım güvenliği ve yazılım döngü ve süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

● ISO27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen :

● Siber Operasyon Merkezi (Cyber Operation Center) kurulum, yönetim çalışmalarına katılmış olmak,

● Aşağıda listelenen sertifikalardan herhangi bir tanesine sahip olmak,

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Certified Ethical Hacking (CEH) GIAC Penetration Tester (GPEN)

GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)

Offensive Security Certified Professional (OSCP)

Licensed Penetration Tester (LPT)

GIAC Certified Incident Handler (GCIH)

Certified Cyber Forensics Professional (CCFP)

e) SİSTEM ve AĞ UZMANI ( 1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )

● Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem ve ağ uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,

● Çok sunuculu (en az 25 fiziksel sunucu ya da en az 100 sanal sunucu) ortamda, sunucu kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini yapmış olmak.

● MS Windows Server, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek.

● Çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows 7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

● Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri).

● VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

● Veri depolama sistemleri(EMC,ZFS veya NetApp ürünlerinden en az birinde), veri yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

● Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planları hakkında bilgi sahibi olmak.

● Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

● Omurga ve kenar ağ anahtarı, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ürünleri ve yapılandırılması hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

● Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

● Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

● Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak.

● Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, RADIUS, NAC , IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

● Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

● SAN Switch kurulum, planlama ve idamesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen :

● Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak.

● Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 R2 sertifikasına sahip olmak.

● VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak

● Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak.

● Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

a) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular 28/06/2021 tarihinde başlayacak ve 12/07/2021 tarihi mesai bitimine kadar https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

b)İstenilen Belgeler

a. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

b. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

c. Adli sicil belgesi (Kamu kurumuna verilmek üzere seçilerek e-Devlet üzerinden

alınabilir.)

d. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler

dikkate alınacaktır.)

e. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

f. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

g. Özgeçmiş

h.İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya

göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının on (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak

kazanan adayların listesi ve sınav yeri www.istanbul.edu.tr sitesinde 28/07/2021 tarihinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV-SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 05/08/2021 tarihinde saat 10:00 – 12:30 saatleri arasında yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç

bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V-DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli

Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve e-posta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır.

Sözlü sınav sonuçları da yine www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve eposta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca, yazılı ve sözlü sınav sonucu başarılı olarak atanmaya hak kazananlara posta yolu ile bildirim yapılacak olup, istenen belgeler ile

birlikte tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere kuruma müracaat edeceklerdir.

VII-SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda

unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.