Kamuajans.com – Ilgi (a) yazı ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamalarının işletmenin talebi ve öğrenci velisinin izni ile Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafindan alınması şartıyla 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlatılması, işletmeye gönderilemeyen öğrencilere ise Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin alınarak "Işletmede Beceri Meslek Eğitimi" dersinin okullarında yaptırılması istenmişti.

Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, işletmelerde Mesleki Eğitim dersinin okullarda yapılması halinde Bğretmenlere verilecek ders görevinin koordinatörlük kapsamında değerlendirilerek ek ders görevi olarak mı yoksa bu dersin okulda yapılan bir dal dersi olarak Öncelikle aylık karşılığı ders görevi olarak mı verileceği hususunda tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

figi (c) Yönetmeliğin "Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 88 inci maddesinin 1 inci fikrasında "İşletmelerdeki mesleki eğitimle staj çalışmalarının planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacryla okulda alam atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenler arasından koordinatör öğretmen görevlendirilir..." denilmektedir.

Il veya ilçe merkezinde yeterli sayıda işletme bulunmakla birlikte Covid-19 salgını nedeniyle işletmelerin talep etmemesi ve/veya öğrenci velisinin işletmeye öğrencisini göndermek istememesi nedenlerine bağlı olarak okullarda yapılacak işletmelerde Mesleki Egitim dersinin, zümre öğretmenler kurulunca belirlenecek bir program çerçevesinde diger alan/dal derslerinden farksız olarak okulun atölye ve laboratuvarlarında uygulamalı olarak yapılacağı, yukarıda yer verilen mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere söz konusu dersin işletmelerde yapılması halinde koordinatör öğretmen görevlendirmesinden bahsedilebilecegi, Ögrenciler işletmeye gönderilmediği için bu anlamda herhangi bir koordinatörlüğe de ihtiyaç olmayacağı açıktır.

Bu çerçevede, Covid-19 salgınından kaynaklı zorunlu sebeplerden dolayı okulda yapılacak olan İşletmelerde Mesleki Eğitim dersinin öğretmenlere, ilgi (b) Karar kapsamında öncelikle aylık karşılığı, aylık karşılığı ders görevini tamamlayanlar bakımından ise ek ders görevi olarak verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında iliniz dahilindeki mesleki ve teknik eğitim kurumlarının bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ve rica ederim.

Kemal Varin NUMANOĞLU
Bakan a. Genel Müdür