Genel Müdür Kemal Varın Numanoğlu imzalı resmi yazıda ''Dünyada hızla yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Ülkemizde de bazı tedbirler alınmasına karar verilmiş, bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanması planlanan ikinci ara tatil 16-20 Mart 2020 tarihlerine çekilmiş ayrıca 23-27 Mart 2020 tarihleri arasında eğitim kurumları tatil edilmiş ve uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edilmiştir.

Ancak, Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında eğitim kurumlarının tatil süreleri Personel Genel Müdürlüğünün 26 Mart 2020 tarihli ve 5906495 sayılı yazı ile 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olup uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edilecektir.

Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ile bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuş, bazı kamu ve özel işletmelerin ise asgari sayıda personel ile faaliyetlerine devam edeceği emri/talimatı verilmiştir.

Buna göre; Genel Müdürlüğümüze bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenci/çırak öğrencilerin 28 Mart - 30 Nisan 2020 tarihleri arasında;

1- İşletmelerde mesleki eğitim/staj durumlarının 20 Mart 2020 tarihli ve 5765015 sayılı yazı hükümlerine göre değerlendirilmesi,

2- Öğrenci/çırak öğrencilerin, öğrencilik hakları devam ettiği sürece 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25'inci maddesi kapsamında SGK primlerinin ödenmesi

3- Öğrenci/çırak öğrencilere ücret ödediğini, belgelendiren işletmelere 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun Geçici 12'nci maddesi kapsamında Devlet Katkısı Ödemelerinin yapılması

4- Personel Genel Müdürlüğünün 26 Mart 2020 tarihli ve 5906495 sayılı yazıda belirtilen tatil süresinin uzaması durumunda yeni bir talimat verilmediği sürede de bu yazı doğrultusunda işlem yapılmaya devam edilmesi gerekmektedir.'' denilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 19863661-250.99-E.6204493 sayılı Okulların Tatil Edildiği Dönemde Mesleki Eğitim Uygulamaları konulu 7 Nisan 2020 tarihli resmi yazı da konu ile ilgilidir.