KamuAjans.Com-Mahkeme, İş Bırakma Eylemine Katılan Öğretmenin Cezasını İptal Etti.Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, Eğitim-Sen'in 29 Aralık 2015 İş Bırakma Eylemine Katılan Öğretmenin Cezasını İptal Etti.

Milli Eğitim Bakanlığı toplantılarını neden Ensar Vakfı’nda yapıyor? Milli Eğitim Bakanlığı toplantılarını neden Ensar Vakfı’nda yapıyor?
Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, Eğitim-Sen'in 29 Aralık 2015 İş Bırakma Eylemine Katılan Öğretmenin Cezasını İptal Etti.

DAVANIN ÖZETİ :Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Barbaros İlkokulunda öğretmen--------olarak görev yapan davacının, 29.12.2015 tarihinde i (bir) gün süreyle izinsiz ve mazeretsiz olarak görevine gelmediğinden bahisle, hakkında yürütülen soruşturma neticesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-b maddesi uyarınca "1/30 oranında Aylıktan Kesme" cezasıyla tecziyesine ilişkin Tepebaşı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 18/11/2016 tarih ve 13034507 sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğradığı, disiplin cezasına karşı başvurulacak itiraz yada dava açma süresinin gösterilmediği, anılan tarihlerde bağlı olduğu sendikanın aldığı eylem kararları uyarınca işe gitmeme eyleminin Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve kanunlar ile güvenceye alınan sendikal faaliyet kapsamında olduğu ileri sürülerek iptali ile aylığından yapılan kesintinin yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :Davacının bir gün süreyle işe gelmemesinin sendikal eylem kapsamında mazeret olarak kabul edilemeyeceği, davacı hakkında yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 21/09/2016 tarih ve 26-18 sayılı soruşturma raporu uyarınca davacıya 657 sayılı Kanun'un 125/C-b maddesi uyarınca 1/30 oranında maaş kesim cezası verilmesine ilişkin işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

İlgili mahkeme kararı