İnönü Üniversitesi sağlık personeli alımı yapacak. Üniversitenin istihdam edeceği 342 sağlık personeli alımının 300'ü hemşire kadroları için yapılacak. 2018 KPSS P3 puanına göre yapılacak olan istihdamda hemşire kadrolarına başvuracak adayların, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmaları gerekiyor. İnönü Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru şartları ile diğer detaylar haberimizde...

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular 28/05/2020 ile 12/06/2020 tarihleri arasında https://personelilan.inonu.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları 23.06.2020 tarihinde https://personelilan.inonu.edu.tr adresinde açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.