KamuAjans.Com-İlkokul ve ortaokullara kayıtlar öğrencilerin; ulusal adres ve veri tabanında belirtilen ikametgahları esas alınarak öğrenci yerleştirme komisyoncun belirlediği kayıt alanındaki okula tercihleri doğrultusunda e-okul sistemi üzerinden, ilgi (a) kanunla açılan bağımsız imam hatip ortaokulları ile Anadolu imam hatip liseleri bünyelerindeki imam hatip ortaokullarına ise ilgi (b) yönetmelik esaslarına

Buna göre 2017-2018 öğretim yılında;

Birden fazla imam hatip ortaokulu bulunan yerlerde il/ilçe milli eğitim müdürlerinin görevlendireceği 1 (bir) milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında o yerleşim birimindeki Anadolu imam+atip lisesi ve imam hatip ortaokulu müdürlerinden en fazla 5 (beş) kişiden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon, öğrencilerin ulusal veri tabanındaki yerleşim yeri esas alınarak ikametgahlarına en yakın imam hatip ortaokullarına yerleştirilmelerini sağlayarak hiçbir veli ve öğrenci mağdur edilmeyecektir.

Yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam eden ve geçici T.C. kimlik numarası bulunanların kayıtları, oturma belgesi veya pasaportlarındaki bilgilere göre ilgi (b) yönetmelik çerçevesinde yapılacaktır.

Birden fazla imam hatip ortaokulu bulunan merkezlerdeki fiziki kapasitesi dolmayan okullara müracaat eden her öğrencinin kaydı yapılacaktır. Kapasitenin üstünde başvuru olması durumunda, öğrenciler komisyonca, ulusal veri tabanındaki adreslere öncelik verilerek ve ayrıca belirlenecek esaslara göre yerleştirilecektir.

Zorunlu öğrenim çağında olup herhangi bir sebeple kaydı yapılmamış olan ortaokul çağındaki öğrencilerin kayıtları, ocak ayından önce müracaat etmeleri halinde komisyonca uygun görülen imam hatip ortaokuluna yapılabilecektir.

Şehit ve gazi çocukları durumlarını belgelendirmeleri şartıyla istedikleri herhangi bir imam hatip ortaokuluna kayıt yaptırabileceklerdir.

İmam hatip ortaokullarında görev yapmakta olan yönetici, öğretmen ve diğer personelin çocuklarının kayıtları,istemeleri halindegörevli oldukları okullara

yapılabilecektir. Bu okullarda eğitim görmek isteyen kardeşlerin kayıtlarında da ilgi (b) yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre gerekli kolaylık sağlanacaktır.