Öğretmenlerin de maaş ve ek ders ücretleri başta olmak üzere yüzlerce beklentileri var. 2-3 ay içerisinde büyük bir değişiklik olmazsa toplu sözleşme görüşme masasına yetkili sendika olarak Memur-Sen oturacak.

 Koronavirüs salgını sebebiyle İLKSAN ilçe temsilci seçimleri ertelenmiş, erteleme sebebiyle MEB çok büyük tepki toplamıştı.

 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde EBS'nin bağlı olduğu Memur-Sen, memurların istekleri için olumlu kazanımlar elde ederse İLKSAN seçimlerine de güçlü bir şekilde girecektir.

 Öğretmenlerin %3-5 sözde zam ve enflasyon farkına karınları doymuştur. Öğretmenlerin beklentileri kısaca şöyledir:

1- 3600 ek gösterge sözü yıl bitmeden tutulmalıdır.

 2- Unvanı öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olanların taban aylıklarına 2.000 TL zam yapılmalıdır.

 3- Öğretmenlik meslek kanunu bakanlık, hükümet, sendikalar ve eğitim camiasındaki paydaşlarla kamuoyuna açık bir şekilde görüşülmeli ve kısa sürede çıkarılmalıdır.
 
 4- Yıllardır adil olmayan, branş bazında farklılık gösteren haftalık maaş karşılığı ders sayısı tüm öğretmenler için 15 olmalıdır.

5- Haftalık ödenen nöbet ücreti 3 ek ders saatinden 5 ek ders saatine çıkarılmalıdır.

6- Öğretmenden kaynaklanmayan durumlar için sebebi her ne olursa olsun ek ders kesintisi yapılmasının önüne geçilmelidir.

7- İYEP, DYK, destek eğitim odası, okuma yazma vb. kurslardaki hizmet puanı ve ek ders ödeme adaletsizliği acilen giderilmelidir.
 
8- Öğretmenlere ödenen ek ders ücreti %50 artırılmalıdır.

9- Yüksek lisansını tamamlamış öğretmenlere ödenen %5 artırımlı ek ders ücreti %25'e, doktorasını tamamlamış öğretmenlere ödenen %15 artırımlı ek ders ücreti %50'ye yükseltilmelidir.

10- Öğretmenlere eğitim öğretim yılı başında ödenen eğitim öğretime hazırlık ödeneği, 1 aylık maaş olarak düzenlenmeli ve sabitlenmelidir.

11- Ücretli öğretmenlere aylık ödenen ücretler asgari ücretin altında kalması halinde 2.825,90 TL'ye tamamlanıp ödeme yapılmalıdır.

12- Öğretmenlerin maaş promosyon anlaşma yetkisi il/ilçe MEM'lerden alınmalı, ihaleler bakanlıkça gerçekleştirilmelidir. 

13- Sendikalı öğretmenlere ödenen toplu sözleşme ikramiyesi artırılmalıdır.

14- Sendika üyeliği ve istifa işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılmasına imkan sağlanmalıdır.

15- MEB ve ÖSYM sınavlarında görev alan öğretmenlerin sınav görevlisi ücretleri %50 artırılmalıdır.

16- Sözleşmeli istihdam kaldırılmalı, öğretmenlerin tamamı kadrolu olmalıdır.

17- Öğretmen, Uzman Öğretmen ve Başöğretmen unvanları arasında yıllar önce tek bir sınavla açılan fark telafi edilmelidir.

18- Öğretmenlerin özür grubu tayinleri için sürekli bir il/ilçe emri uygulaması yapılmalı, bu dönemde tayin isteyen öğretmenlerin tamamı yer değiştirebilmelidir.

19- Hizmet bölgesine göre diğer kamu kurumlarındaki personelin neredeyse tamamına ödenen doğu tazminatı gibi bir ek ödeme, öğretmenlere de ödenmelidir.

20- 2022 ve 2023 yılları için genel zam oranı %20+20 ve enflasyon farkından az olmamalıdır.

 Dolayısıyla 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri süreci İLKSAN seçimlerini doğrudan etkileyecektir. Öğretmenlerin beklentileri, yaklaşık 13-14 yıldır komik miktarlarda olan zam oranları ve iyileştirmelerin derhal düzeltilmesidir.

 Mebpersonel