Kamuajans.com – Kazanılmış hak aylığı bakımından lise veya lise dengi okul mezunu memurlar en çok 3/8’e, ilköğretim veya ortaokul mezunu memurlar ise 5/9’a kadar ilerleyebilmekte ve bazı koşulların varlığı halinde bir üst derecenin son kademesine kadar ilerlemektedirler.

Gözden kaçırmayın

Memurların Hastalık İzinlerindeki Püf Noktalar! Memurların Hastalık İzinlerindeki Püf Noktalar!
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, lise veya dengi okul mezunu ya da ilköğretim veya ortaokul mezunu olan Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık seviyesi bakımından yükselebilecekleri en üst derece/kademeyi belirlerken, en üst derecenin dördüncü kademesine kazanılmış hak aylığı olarak ulaşmış olanlara, bazı koşulları taşıyor olmaları halinde kadro şartı aranmadan bir üst dereceye yükselme imkanı da tanımıştır.

Lise ve dengi okul mezunlarının yükselebileceği en üst derece/kademe

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait memuriyet kadrolarına lise veya dengi (mesleki, teknik) okul mezunu olarak başlayanların ya da memuriyetleri sırasında bu seviyede eğitim tamamlayanların yükselebilecekleri dereceler, (eğitim seviyelerinin değişmesi hali hariç) belli bir sınırlamaya tabidir.

657 sayılı Kanun hükümlerine göre, lise mezunu ve lise dengi mesleki veya teknik okul mezunu Devlet memurları, kazanılmış hak aylık seviyesi olarak 3/8’e kadar yükselebiliyor.

Normal koşullarda 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilen lise veya lise dengi okul mezunu Devlet memurları, bazı şartlara sahip olduklarında 2/6’ya kadar ilerleyebiliyor.

Bu kapsamda, 3 üncü derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmış olan lise veya dengi okul mezunu bir memur, son 8 yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almamış olması halinde, kazanılmış hak aylığı bakımından 2 nci derecede göstergesine denk gelen kademeye yükselerek, 2/6’ya kadar ilerleyebilir.

İlköğretim veya ortaokul mezunlarının yükselebileceği en üst derece/kademe

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait memuriyet kadrolarına ilköğretim veya ortaokul mezunu olarak başlayanların ya da memuriyetleri sırasında bu seviyede eğitim tamamlayanların yükselebilecekleri dereceler, (eğitim seviyelerinin değişmesi hali hariç) belli bir sınırlamaya tabidir.

657 sayılı Kanun hükümlerine göre, ilköğretim veya ortaokul mezunu Devlet memurları, kazanılmış hak aylık seviyesi olarak 5/9’a kadar yükselebiliyor.

Normal koşullarda 5 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilen ilköğretim veya ortaokul mezunu Devlet memurları, bazı şartlara sahip olduklarında 4/9’a kadar ilerleyebiliyor.

Bu kapsamda, 5 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmış olan ilköğretim veya ortaokul mezunu bir memur, son 8 yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almamış olması halinde, kazanılmış hak aylığı bakımından 4 üncü derecede göstergesine denk gelen kademeye yükselerek, 4/9’a kadar ilerleyebilir.


memurunyeri