İletişim Başkanlığında Açık Bulunan Başkan Yardımcılığına, Evren BAŞAR’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/431) 26 Ağustos 2021 Tarihli ve 31580 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

İletişim Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Evren Başar atanmıştır.

EVREN BAŞAR KİMDİR?

Gözden kaçırmayın

Günün Önemli Atama Kararları (5 Haziran 2021) Günün Önemli Atama Kararları (5 Haziran 2021)

Evren Başar hakkında çok detaylı bilgi kamuoyunda yer almazken 2006 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünü kazanmıştı. Selçuk Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yine 2012 yılında aynı üniversitede Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Eğitim hayatı sonrasında meslek hayatına atılan Başar, ilk görevini Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu'nda Büro Hiz. ve Sekreterlik bölümünde Öğretim Görevlisi olarak yapmıştır.

Evren Başara 26 Ağustos 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri şunlardır;

ACAR Zülfiye; BAŞAR Evren; PAZARBAŞ Murat (2015). “ Facebook itiraf sitelerinin üniversite öğrencileri tarafından kullanımına yönelik bir çalışma”, Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Elektronik Dergisi, cilt:3 sayı:1, Mart 2015.

Son iki yılda verdiği lisans / önlisans düzeyindeki dersler;

Lojistik Bilgi Sistemler
Halkla İlişkiler
Meslek Etiği
Sunu Teknikleri
Dosyalama ve Arşivleme
Girişimcilik
İletişim
Pazarlama İlkeleri
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Lojistik Bilgi Sistemleri
Örgütsel Davranış
Bilgi Yönetimi
E Ticaret
Büro Yönetim