Sivas Belediyesi Personel (İtfaiye Eri) Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı! Sözlü Sınav Ertelendi!

Sivas Belediyesi Personel (İtfaiye Eri) Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı! Sözlü Sınav Ertelendi!

Sivas Belediye Başkanlığı bünyesine KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır. Sivas Belediyesi itfaiye eri alımı için yayınlanan başvuru tarihleri 16-20 Mart tarihleri arası olarak ilan edildi. Sonuçlar 27 Mart tarihinde ilan edildi ve akabinde 2 Nisan tarihinde sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktı fakat erteleme geldi.

Sivas Belediyesi itfaiye eri alım ilanı yayınladı. 16-20 Mart tarihleri arasında başvurular kabul edildi. KPSS puan şartının ve diğer bazı şartların arandığı itfaiye eri alım ilanı için ayrılan toplam kadro 67 (altmışyedi). Sivas Belediyesi itfaiye eri alımları için başvuru süreci sona erdi. Sivas itfaiyeci alımı için başvuru sonuçları 27 Mart'ta açıklandı.<br />

<br />

<strong>Sivas Belediyesi İtfaiye Memur Alımı için Sözlü Sınav Ertelendi<br />

</strong><br />

Açıklama şöyle; Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere İtfaiye Teşkilatına kazandırılacak İtfaiye Eri sözlü/mülakat sınavına katılacak olan adaylara ait çağrı listesi aşağıda yer almaktadır.<br />

<br />

02/04/2020 tarihinde yapılması kararlaştırılan sözlü/mülakat sınavı, pandemi haline gelen Corona Virüs tedbirleri gereği ve Cumhurbaşkanlığı genelgeleri doğrultusunda ertelenmiş olup; sözlü/mülakata katılacak adaylar <strong>17/08/2020 Pazartesi günü sabah saat 09.00’da </strong>Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde hazır bulunacaklardır. <br />

<strong><br />

Lise Mezunu Listesi için </strong><a href="http://www.sivas.bel.tr/Files/PDF/lisemzn.pdf"><strong>tıklayın</strong></a>

<strong>Önlisans Mezunu Listesi için </strong><a href="http://www.sivas.bel.tr/Files/PDF/onlisans.pdf"><strong>tıklayın</strong></a><strong><br />

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans Listesi için </strong><a href="http://www.sivas.bel.tr/Files/PDF/Svil-Svnm.pdf"><strong>tıklayın</strong></a>

<br />

<strong>Sınav Konuları:</strong> -Türkiye Cumhuriyeti Anayasası -Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu -Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. -İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır. -Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.<br />

<br />

<strong>SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:</strong> İtfaiye eri sınavında değerlendirme; -Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. -Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. -Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. -Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilir. -Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.<br />

<br />

<strong>Sınav Komisyonu;</strong> sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. İlan Olunur.<br />

<br />

<img src="https://www.kamuajans.com/uploads/si/sivas-itfaiyeeri.jpg" width="500" height="287" alt="" /><br />

<br />

<strong>GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:</strong> Sivas Belediye Başkanlığı’nın boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.<br />

<br />

<strong>BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:</strong> İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. <br />

<br />

1.1-Türk vatandaşı olmak. <br />

<br />

1.2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak. <br />

<br />

1.3-Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. <br />

<br />

1.4-Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, <br />

<br />

1.5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. <br />

<br />

1.6-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak<br />

<br />

<strong>2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: <br />

</strong><br />

1.1-İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, <br />

<br />

1.2-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,<br />

<br />

1.3-657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte itfaiye eri için 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. <br />

<br />

1.4-Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları. <br />

<br />

1.5-İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.<br />

<br />

İlanı görmek için <strong><a href="https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?c33fb843-d337-417f-b072-28511b0cb37d">TIKLAYINIZ</a></strong><br />

<br />

KamuAjans.com

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.