İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sürekli İşçi Alım İlanı için Başvuru Süresi Doldu!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sürekli İşçi Alım İlanı için Başvuru Süresi Doldu!

İstanbul Cerrahpaşa Rektörlüğü 20 işçi alacağını duyurdu. 13 Ocak'tan itibaren 5 gün sürecek başvuruların ardından 21 Ocak'ta kıra çekimine katılacak adaylar ilan edilecek. Kura çekimi noter huzurunda kura çekimi 23/01/2020 Perşembe günü saat 10:30 da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi kapalı spor salonunda yapılacak. Kura sonucu kazanan İstanbul Cerrahpaşa işçi adayları mülakata davet edilecek.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 20 sürekli işçi alacak. Yayınlanan ilana göre talep şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten (13 Ocak) itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvurabilirler.<br />

<br />

<strong>Özel Hususlar: <br />

</strong><br />

1-Türk vatandaşı olma, <br />

<br />

2. 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak, <br />

<br />

3- Türk Ceza Kanunun 53. madesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. <br />

<br />

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak. <br />

<br />

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir, <br />

<br />

6. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında red edilecektir. <br />

<br />

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe madde 16 'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri ; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.'' denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak, <br />

<br />

8- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.<br />

<br />

<strong>TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER <br />

</strong><br />

1. EN AZ ORTAÖĞRETİM MEZUNU OLMAK <br />

<br />

2. 35 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMAK<br />

<br />

<strong>KURA TARİHİ VE YERİ <br />

</strong><br />

1.<strong>Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 21/01/2020 günü (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. </strong><br />

<br />

2. Noter huzurunda kura çekimi 23/01/2020 Perşembe günü saat 10:30 da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi kapalı spor salonunda (Üniversite Mah. Bağlariçi Cad No:7 Avcılar-İstanbul)yapılacaktır. <br />

<br />

3. Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemiz (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. <br />

<br />

4. Kura sonucu mülakat sınavına katılacak adayların İŞKUR sisteminde kayıtlı telefon numaralarına ayrıca SMS gönderilecektir. <br />

<br />

5. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapastesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.<br />

<br />

<strong>SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ: <br />

</strong><br />

1. Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile sözlü sınav yeri ve tarihi Üniversitemiz kurumsal internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.<br />

<br />

2. Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır. <br />

<br />

3. Asil ve yedek üyeler Üniversitemiz internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) ilan edilecektir. <br />

<br />

4. Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.<br />

<br />

<strong>GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ <br />

</strong><br />

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.<br />

<br />

<strong>İŞÇİ OLARAK BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER <br />

</strong><br />

1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi <br />

<br />

2. 2 Adet Vesikalık fotoğraf. <br />

<br />

3. Adli Sicil Belgesi <br />

<br />

4. SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığını almadığını gösterir belge. <br />

<br />

5. Askerlik durum belgesi(e devlet çıktısı kabül edilir) <br />

<br />

6. Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi( lise, önlisans veya lisans).<br />

<br />

İLAN İÇİN <strong><a href="http://kamuilan.dpb.gov.tr/ilanDetay.aspx?dd3ad68a-3934-403e-b923-d4fc4ffc6d47">TIKLAYINIZ</a></strong>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.