Hava Durumu

İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı ilanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 5 (beş) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 18:58
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 20:58
https://www.kamuajans.com/
İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı ilanı

İstanbul Teknik Üniversitesi  tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2020 KPSSP3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 ve yabancı dil sınav puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.)

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi

statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

B-ÖZEL ŞARTLAR

A. Kıdemli Takım Lideri

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

1. En az 5.000 (bin) iç kullanıcısı ve 5.000.000 (milyon) ayrı kimlikli dış kullanıcıya hizmet etmiş büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde bilgi işlem yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

2. Yazılım, büyük ölçekli ağ ve sistemleri ile haberleşme yönetimi konusunda en az 8 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (3 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek),

3. Kamu ihale sürecinin temelini oluşturan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde iş ve işlemlerde en az 10 (on) yıllık tecrübe ile aktif görev almış olmak ve belgelemek,

4. Teknik şartname oluşturma ve inceleme konusunda bilgi sahibi olmak,

5. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde iş ve işlemlerde en az 10 (on) yıllık tecrübe ile aktif görev almış olmak ve belgelemek,

6. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

7. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,

8. Analiz, raporlama, organizasyon ve zaman yönetimi konularında deneyimli olmak,

9. Proje Geliştirme Döngüsüne hâkim olmak,

10. Agile veya SCRUM yönetim metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

11. Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak,

12. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

13. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

14. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) konusunda bilgi sahibi olmak,

15. Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) konularında bilgi sahibi olmak,

16. Kurumsal Varlık Yönetimi (Enterprise Asset Management) konularında bilgi sahibi olmak,

17. Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında bilgi sahibi olmak.

18. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasına sahip işyeri/firmada çalışmış olmak.

19. Tercihen; Kurumsal Varlık Yönetimi Esaslı, Kurum İçi ve Dışı Büyük Veri ile IoT uygulamalarının birleştirilerek akıllı sistem yönetimi içeren en az 1 projede liderlik görevinde bulunmak,

20. Tercihen; Üniversite Bilgi Sistemlerinde proje koordinatörlüğü görevlerinde bulunmak.

21. Tercihen; Üniversitelerde Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon değerlendirme süreçlerinde bulunmuş olmak.

22. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak tercih sebebidir.

B. Kıdemli Sistem Uzmanı

(1 Kişi - Tam Zamanlı, - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

1. Microsoft Server sunucu işletim sisteminde kurulum yapılandırma bakım ve problem çözme konusunda en az 7 yıl tecrübeli olmak.

2. Büyük ölçekli (en az 90.000 kullanıcılı) kurumlarda çalışmış olmak.

3. IIS Web Server, Veritabanı (MSSQL), DNS, DHCP, Active Directory Dizin Servisi, Active Directory Sertifika Servisi, Exchange Server, Sanallaştırma sistemleri (HYPER-V, VMWare), anlık haberleşme (Skype for Business) sistemleri, VMware ESXI, veri yedekleme

sistemleri (DPM, Bareos) ve File Server konularında ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Application Monitoring ve Application Performance Tuning konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Yüksek erişilebilir ve kümelenmiş sistemler konusunda ileri derece bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Merkezi veri depolama cihazları yönetimi ve yapılandırmaları konusunda tecrübe sahibi olmak.

7. Sunucu güvenliği ve erişim yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Sunucu yönetimi için Powershell, VBScript vb. diller ile program yazma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Sunucu iletişim şifreleme teknolojileri (SSL, TLS) ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Dosya sistemleri ve veri depolama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasına sahip işyeri/firmada çalışmış olmak.

12. Loglama konularında deneyim sahibi olmak.

13. Microsoft Certified Professional (MCP) sertifikasına sahip olmak.

14. İTÜ Linux Akademi Sistem Yöneticiliğine Giriş eğitimini alıp tamamlamış olmak.

15. İTÜ Linux Akademi Linux İşletim Sistemlerinde Ağ Servisleri ve Sistem Yönetimi eğitimini alıp tamamlamış olmak.

16. Microsoft Cloud & Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager eğitimini alıp tamamlamış olmak.

17. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak tercih sebebidir.

C. Kıdemli Web ve Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. Microsoft .NET Platformu kullanarak Web Tabanlı Uygulama geliştirme konusunda en az

3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

2. Microsoft .NET Platformunda C#.NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, .NET CORE MVC teknolojileri üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

3. MSSQL veri tabanı teknolojisi üzerinde T-SQL dilini kullanarak en az 3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak

4. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

5. Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım Senaryoları, Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process Management) ve BPMN (Business Process Management Notation) konularında deneyimli olmak.

6. Servis Tabanlı Mimariler konusunda tecrübeli olmak, Servis tabanlı uygulama ve altyapı tasarımı konusunda deneyimli olmak.

7. ASP.NET Web API ve Web Servisleri (SOAP, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

8. Microsoft Entity Framework konusunda tecrübe sahibi olmak

9. TFS ve BitBucket konularında tecrübe sahibi olmak,

10. Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

11. HTML, CSS, JavaScript konularında tecrübe sahibi olmak,.

12. jQuery JavaScript Framework’ü kullanımı ve jQuery JavaScript Framework’ü kullanarak komponent geliştirilmesi konusunda deneyimli olmak

13. React.JS ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak

14. Native Android uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak

15. React Native ve Flutter ile mobil uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

16. Android işletim sisteminde Push Notification, Firebase konularında bilgi sahibi olmak,

17. App Store ve Google Play üzerinde uygulama yayınlama bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

18. NFC Kart okuma konularında tecrübe sahibi olmak

19. Mobil cihazlarda iot konularında tecrübe sahibi olmak

20. Mobil cihazlarda GPS ve lokasyon takibi konularında tecrübe sahibi olmak.

21. Web testing (tercihen Selenium) konusunda tecrübe sahibi olmak

22. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf olmak tercih sebebidir.

D. Kıdemli Yazılım Uzmanı

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. Java, Java2EE teknolojileri konusunda en az 3 yıl uygulama geliştirme tecrübesi sahibi olmak

2. Oracle veritabanı üzerinde PL/SQL dilini kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirme tecrübesi sahibi olmak

3. Oracle ADF (Application Development Framework) teknolojisi ile uygulama geliştirme tecrübesi sahibi olmak

4. XML, XSL, XSL Transform konularında deneyim sahibi olmak

5. Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım Senaryoları, Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process Management), BPMN (Business Process Management Notation) ve BPEL (Business Process Exection

Language) konularında deneyimli olmak

6. Oracle Business Process Management Suite 11g kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak

7. Oracle SOA Suite 11g kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak (tercihen sertifika sahibi olmak)

8. Oracle WebCenter Content 11g kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak (tercihen sertifika sahibi olmak)

9. Proje Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak (tercihen sertifika sahibi olmak)

10. İş Analizi Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak (tercihen sertifika sahibi olmak)

11. Bitbucket konusunda tecrübe sahibi olmak

12. Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

13. Üniversite Maaş Yönetimi projeleri hakkında bilgi sahibi olmak

14. Üniversite Elektronik Belge Yönetimi projelerinde tecrübe sahibi olmak

15. Elektronik imza entegrasyonu hakkında tecrübe sahibi olmak

16. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) entegrasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak

17. Mobil imza konusunda bilgi sahibi olmak

18. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf olmak tercih sebebidir.

E. Kıdemli Yazılım Uzmanı

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

2. ASP.NET Web servisleri, WCF ve ASP.NET Web API teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak

3. ASP.NET Core ve ASP.NET Core Web API teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak

4. XML, XSL, XSL Transform konularında deneyimli olmak.

5. ADO.NET, Microsoft Entity Framework teknolojilerinde deneyimli olmak.

6. HTML 5, CSS, JavaScript konularında deneyimli olmak.

7. jQuery JavaScript Framework’ü kullanımı ve jQuery JavaScript Framework’ü kullanarak komponent geliştirilmesi konusunda deneyimli olmak.

8. React JS teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

9. Web Socket teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

10. URL Rewriting teknolojisini kullanarak uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

11. Servis Tabanlı Mimariler konusunda tecrübeli olmak, Servis tabanlı uygulama ve altyapı tasarımı konusunda deneyimli olmak

12. Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak.

13. Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

14. Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım Senaryoları, Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process Management) ve BPMN (Business Process Management Notation) konularında deneyimli olmak.

15. TFS ve BitBucket konularında tecrübe sahibi olmak,

16. Microsoft .NET Platformu kullanarak Web Tabanlı Uygulama geliştirme konusunda en az 3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

17. Microsoft .NET Platformunda C#.NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, .NET CORE MVC teknolojileri üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

18. MSSQL veri tabanı teknolojisi üzerinde T-SQL dilini kullanarak en az 3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

19. Üniversite Öğrenci Bilgi Sistemleri için yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

20. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf olmak tercih sebebidir

II. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ

İstenilen Belgeler

a) Başvuru formu (Fotoğraflı)

b) Özgeçmiş

c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği

d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),

g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi)

h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,

i) Genel şartların (d) bendinde yer alan bilişim personeli olarak çalıştığı mesleki tecrübeyi gösterir belgeler.

a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,

j) Güncel programlama dillerinden en az iki-sini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

k) Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)

l) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan.

III. BAŞVURUNUN YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvuru Başlangıç Tarihi : 21.06.2021

Başvuru Bitiş Tarihi : 05.07.2021

Başvuru Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası K: 3 Maslak / İSTANBUL

Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin

başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun

(yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi www.pdb.itu.edu.tr sitesinden 12.07.2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV KONULARI VE SINAV ŞEKLİ

1- Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı olarak yapılacaktır.

2- Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır.

Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

3- Sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş

tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI ve İŞE BAŞLAMA

1- Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi www.pdb.itu.edu.tr adresinde ilân edilecektir.

2- Listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek

üzere müracaat etmeleri istenir.

3- Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır.

4- Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

5- Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

6- İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca,

gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VIII. ÜCRET

Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının Özel Şartlar başlığı altında her

bir pozisyon için belirtilen katların çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Üniversite, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.