Gaziantep Üniversitesi Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi) Alımı Başvuru Sonuçları?

Gaziantep Üniversitesi Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi) Alımı Başvuru Sonuçları?

Gaziantep Üniversitesi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alımı yapacak. Gaziantep Üniversitesinin temizlik görevlisi ve koruma, güvenlik görevlisi kadroları için yapacağı istihdam için şartları taşıyan adayların, 28 Mayıs ile 1 Haziran 2020 tarihleri arasında başvurularını Gaziantep İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya internet sitesinden online olarak yapmaları gerekiyor.

Gaziantep Üniversitesi en az ilkokul en fazla lise mezunu 80 temzilik görevlisi ve en az lise mezunu 4 güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Kura ve sözlü sınav yöntemi ile yapılan sürekli işçi alım ilanı için başvurlar 1 Haziran 2020'ye kadar İŞKUR üzerinden yapılacak. Kura çekimi 16 Haziran'da gerçekleştirilecek.<br />

<br />

<b><a href="http://ibs.gantep.edu.tr/duyuru/files/articles/surekli-isci-alimi-noter-kurasi-sonucu12880.pdf">BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ<br />

</a></b><br />

- Başvuru Şekli: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) <a href="http://www.iskur.gov.tr">www.iskur.gov.tr</a> adresinden veya Çalışma ve İş Kurumu Gaziantep İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.<br />

<br />

İŞ-KUR tarafından Gaziantep Üniversitesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen unvan sayısının 4 (dört) katı kadar <strong>16/06/2020 tarihinde saat: 10:00’da noter huzurunda</strong> çekilecek kura ile aday belirlenecektir. Kura çekimi Gaziantep Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda yapılacaktır. Adaylar kura çekimini <a href="https://www.youtube.com/user/gaziantepuniv?feature=watch"><strong>https://www.youtube.com/user/gaziantepuniv?feature=watch</strong></a> web adresinden canlı olarak izleyebileceklerdir.<br />

<br />

<img src="/images/upload2/GAZİANTEP İŞÇİ ALIM 2020.jpg" alt="GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIM 2020" width="500" height="147" /><br />

<br />

<strong>GENEL ŞARTLAR <br />

</strong><br />

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, <br />

<br />

- 18 yaşını tamamlamış olmak, <br />

<br />

- İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak, <br />

<br />

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, <br />

<br />

- Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, <br />

<br />

- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, <br />

<br />

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, <br />

<br />

- Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, <br />

<br />

- Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak.<br />

<br />

- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), <br />

<br />

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır. <br />

<br />

- İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.<br />

<br />

<strong>ÖZEL ŞARTLAR TEMİZLİK <br />

</strong><br />

<strong>GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR <br />

</strong><br />

- En az İlköğretim en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak. <br />

<br />

<strong>GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR <br />

</strong><br />

- En az ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak. <br />

<br />

- 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.<br />

<br />

<a href="https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?e06ac842-b66f-4194-b60c-8aa48c0bf0cb">İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ<br />

</a><br />

<br type="_moz" />

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.