Hava Durumu

Fırat Üniversitesi Sağlık Personel Alımı 2021 Başvuru Sonuç? Fırat Üniversitesi KPSS'li Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Başvuru Sonuçları Ne Zaman?

Fırat Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanına göre, eczacı, hemşire, sağlık teknikeri, laborant, röntgen teknisyeni ve sağlık personeli kadrolarında en az lise mezunu 112 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Farklı kadrolardan, KPPS şartı ile yapılacak Fırat Üniversitesi personel alımıları için son başvuru tarihi 20 Mart 2021. Fırat Üniversitesi sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizde.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 19:01
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 21:01
https://www.kamuajans.com/
Fırat Üniversitesi Sağlık Personel Alımı 2021 Başvuru Sonuç? Fırat Üniversitesi KPSS'li Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Başvuru Sonuçları Ne Zaman?

Sağlık personeli alımı sonuç süreci tüm hızıyla devam ediyor. Başvuruların sona erdiği şu günlerde, son dönemlerde artan alımlarda sağlık personelinin yüzünü güldüren açıklamalar ve art arda yayınlanan ilanlar dikkat çekiyor. Çeşitli branşlardan yapılacak alımlar için Fırat Üniversitesi (eczacı, hemşire, sağlık teknikeri, laborant, röntgen teknisyeni) sağlık personeli alımı başvuru sunucu detayları haberimizde.

Elazığ Fırat Üniversitesi sağlık personeli alım ilanı yayınlandı. Fırat Üniversitesi Hastanesi personel alımı başvurusu 5 Mart itibariyle 15 gün içinde yapılabildiler. Fırat Üniversitesi Hastanesi personel alımı başvurusu yapmak isteyen adayların (Eczacı unvanı hariç) 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmaları gerekiyor. Diğer Fırat Üniversitesi sağlık personeli alımı başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık personeli alımı başvuru sonuçları ve isim listesi hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

*Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 20 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme gerçekleştirilecektir.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ÜNVANLAR, KADRO KODLARI, ADETLERİ, ARANAN NİTELİKLER

fırat sağlık personeli alımı

İLANIN TÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ...

Fırat Üniversitesi Hastanesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

1- Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

2- Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

4- Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

5- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

6- Görev/Hizmet belgesi sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları 3. basamak Kamu Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi tarayarak sisteme yükleyecektir.

7- Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.

8- Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Fırat Üniversitesi personel alımı başvuru şartları neler?

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

3- Eczacı unvanı hariç, 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Not: Atanmaya hak kazanan adaylar ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Mezuniyet belgesi (E-devlet üzerinden indirilen mezun belgesi veya diplomaların onaylı sureti)

2- Vesikalık Fotoğraf (Bütün Adaylar sisteme yükleyecektir)

3- Görev/Hizmet belgesi (Sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi sisteme yükleyecektir.)

4- Kurs belgesi (08 kadro kodlu Sağlık Teknikeri/Radyoloji) unvanına başvuran adaylardan istenmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için 2020/KPSS P94, önlisans mezunları için 2020/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2020/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 20 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi periyotlar halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.