Danıştay Başkanlığı En Az Lise Mezunu Hizmetli Alımı Başvuru Süresi Sona Erdi

Danıştay Başkanlığı En Az Lise Mezunu Hizmetli Alımı Başvuru Süresi Sona Erdi

Danıştay Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Hizmetli kadrosu için yapılacak olan personel istihdamı için aranan şartları ve diğer detayları haberimizde bulabilirsiniz. Başvurular 6-10 Oacak tarihleri arasında kabul edilecek. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup, müracaatların istenilen belgelerle birlikte şahsen yapılması gerekmektedir.

Danıştay KPSS puanı ve sözlü sınav sonucuna göre hizmetli personel alacak. Başvurular 06/01/2020 Pazartesi günü saat: 09:00’da başlayacak olup, 10/01/2020 Cuma günü saat: 17:00‟da sona erecektir. Danıştay hizmetli alımlarında; 2018-KPSS lisans ve 2018-KPSS ortaöğretim/ön lisans sonuçlarına göre en en az 60 (altmış) puan almış olma şartı aranıyor. Merkezi sınav puanının %60‟ı, sözlü sınav puanının %40‟ı alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre yerleştirme yapılacaktır.

Danıştay Başkanlığı‟nda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu‟nun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere, 2575 sayılı Danıştay Kanunu‟nun 12 inci maddesi ve Danıştay Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2018 KPSS (B) Grubu, (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Danıştay‟ca gerçekleştirilecek sözlü sınav sonuçlarına göre 11 dereceli altı (6) Hizmetli kadrosuna atama yapılacaktır.


BAŞVURULARIN TARİHLERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 06/01/2020 Pazartesi günü saat: 09:00’da başlayacak olup, 10/01/2020 Cuma günü saat: 17:00‟da sona erecektir. (Başvurular mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.) Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr„den temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine başvurabileceklerdir. Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟nun 48‟inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin Genel Şartlar başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının b bendinde yer alan "İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak" hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1985 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)

c) 2018-KPSS lisans ve 2018-KPSS ortaöğretim/ön lisans sonuçlarına göre (lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

a) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı‟nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)

b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c) 2018 yılı KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.)

d) Diploma aslı ve fotokopisi veya okul ya da noter onaylı mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi sureti veya e-devlet‟ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

e) Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak olup bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

SÖZLÜ SINAV VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

a) Sözlü sınavı:

Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği‟nin 12‟nci maddesi uyarınca yapılacaktır. Sözlü sınavına merkezi sınav da alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 (beĢ) katı kadar aday çağrılacaktır. (Sözlü sınava çağrılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır). İlgilinin sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü sınav tarihi http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

b) Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği‟nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %60‟ı, sözlü sınav puanının %40‟ı alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir. Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday, http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sonuçların yayımlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ATAMA

a) Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte atama işleminin ne zaman yapılacağı nihai başarı listeleri ile birlikte duyurulacaktır.

b) Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

c) Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.