Hava Durumu

Adalet Bakanlığı Başvuru Kura İsim Listesi! Adalet Bakanlığı Belge Teslim İşlemleri ve Sınav (Sözlü) Tarih, Aşamaları!

Adalet Bakanlığı kura sonrasında istenilen belgeler ve belge teslim işlemleri yapılan kura çekimi sonrası araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı temizlik işçisi sınav aşamaları, belgelerini sağlıklı şekilde teslim eden adaylar için önem arzediyor. Adalet Bakanlığı sözlü sınav aşamaları ve gerekli bekgelerin teslimi için merak edilen konular ve tarihler haberimizde.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 19:01
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 21:01
https://www.kamuajans.com/
Adalet Bakanlığı Başvuru  Kura İsim Listesi! Adalet Bakanlığı Belge Teslim İşlemleri ve Sınav (Sözlü) Tarih, Aşamaları!

Adalet Bakanlığı kura sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar tüm işi gücü bırakıp bugün canlı yayında açıklanan isim listesine kilitlenmişti. Farklı illerden yapılacak alımlar için asıl yedek listesi isim isim sıralandı. Muhteşem rağbet gören Adalet Bakanlığı kura sonuçları isim listesi nihayete ereken, sıra Adalet bakanlığı belge teslim işlemlerine, sınav aşamalarına ve atama işlemlerine geldi.

Adalet Bakanlığı kura sonuçlarını öğrenmek için adaylar araştırmalarını sürdürüyordu. Adalet Bakanlığı temizlik işçisi kura sonucu belirlenen asıl ve yedek liste beyani iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayılarda yedek aday şeklinde belirlenecek. Merak edilen en değerli sorusu "Adalet Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı, Temizlik işçisi kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?" Dört gözle beklenen Adalet Bakanlığı kura sonuçları ve nihai liste ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI KURA SONRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

-Adayların Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu. (EK-1 beyan formunun 1 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)

-Öte yandan Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti.

ÖNEMLİ!! SÖZLÜ SINAVA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!

*Yakın zamanda sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların resmi internet sitesinde duyurulacak. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması şartı aranıyor.

ADALET BAKANLIĞI TEMİZLİK İŞÇİSİ BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Adalet Bakanlığı yoğun ilgi gören Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylar istenilen belgeleri 18/03/2021 – 24/03/2021 tarihleri arasında teslim edeceklerdir. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekir. Süresi içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ADALET BAKANLIĞI  SÖZLÜ SINAV AŞAMALARI 

Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerini,  yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında 50 (Elli) puan, hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerileri alanında 50 (Elli) puan üzerinden olmak üzere toplam 100 (Yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atamaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az 60 (Altmış) puan alınması gerekmektedir.

Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ  

Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 10 (On) iş günü içinde Sınav kuruluna itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 10 (On) iş günü içinde Sınav kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

ATAMA İŞLEMLERİ

Atanmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımızca istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.
Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.
Atama hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 (On beş) gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir.
Ataması yapılan ve göreve başlayan işçiler için 2 aylık deneme süresi uygulanacaktır. Deneme süresi sonunda başarısız olan işçilerin iş sözleşmesi herhangi bir bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.
Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

ÜCRET

Atanma hakkı kazanan işçilere 2021 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %10’u oranında artırılmış olarak günlük brüt 131,17 TL ödenecektir.

Merakla beklenen Adalet Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan yurttaşlar için paylaşıldı. 

Adalet Bakanlığı (Temizlik Personeli) Kura Sonuçları Paylaşıldı!

Adalet Bakanlığı Kura Sonuçları için tıklayınız

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.