2020 Yılı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuru Sonuçları

2020 Yılı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuru Sonuçları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayınladı. KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre alımı gerçekleştirilecek toplam personel sayısı 137 (yüz otuz yedi). Celal Bayar Üniversitesi sağlık personeli alım ilanına göre hemşire, ebe, fizyoterapist, sağlık teknikeri, biyolog, laborant, diyetisyen, röntgen teknisyeni ve diğer sağlık personeli kadroları için istihdam sağlanacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 137 sağlık personeli alıyor. Başvurular 27 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek. Başvurular ilan.mcbu.edu.tr web sayfasından online olarak yapılacak. Başvurularının bitimini müteakip 15 gün içinde başvuru sonuçları www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecek.<br />

<br />

<b>BAŞVURU SONUCU SAYFASINA GİTMEK İÇİN </b><b><a href="https://www.mcbu.edu.tr/Duyuru/20_05_2020tarihli4BSozlesmeliPersonelAlimIlaniSonuclari_11_12_49">TIKLAYINIZ</a></b><b><br />

</b><br />

<strong>BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR: <br />

</strong><br />

Başvurduğu nitelik kodunda aranan nitelikleri eksiksiz taşıyan adaylar için, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak (Eczacı pozisyonuna başvuranlar hariç) belirlenecek adaylardan; atanmaya hak kazananların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, <strong>başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. </strong>Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.<br />

<br />

<strong>Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: <br />

</strong><br />

a) T.C. Vatandaşı olmak. <br />

<br />

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. <br />

<br />

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. <br />

<br />

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. <br />

<br />

e) 657 Sayılı Kanun’un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.<br />

<br />

<strong>Özel Şartlar: <br />

</strong><br />

1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. <br />

<br />

2- Eczacı pozisyonuna başvuracaklar hariç, 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir) <br />

<br />

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. <br />

<br />

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. <br />

<br />

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. <br />

<br />

6- Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte, başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sıralamasına göre belirlenecektir. Sözlü sınav yapılması durumunda; sözlü sınavın tarihi, yeri ve saati ilan sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.<br />

<br />

<strong>İSTENİLEN BELGELER: <br />

</strong><br />

1- Online Başvuru Formu (“ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasındaki istenen online başvuru bilgileri eksiksiz doldurulacaktır. KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç belgesindeki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir.) <br />

<br />

2- İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.) <br />

<br />

3- Öğrenim Belgesi (Aranan niteliklerde istenen öğrenim belgesinin barkotlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti ilgili alana yüklenecektir.) <br />

<br />

4- Eczacı pozisyonuna başvuracaklar hariç, 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.) <br />

<br />

5- Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika (Aranan niteliklerde istenen unvanlar için; ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, sertifika vb. belgeler online başvuru sistemindeki “deneyim belgesi” kısmına yüklenecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde bu belgelerin asıllarının ibrazı istenecektir. Aranan niteliklerde deneyim, sertifika vb. belge istenmeyen nitelik koduna başvuracak adayların bu alana herhangi bir belge yüklemelerine gerek bulunmamaktadır.)<br />

<br />

İletişim Bilgileri: Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr<br />

<br />

<strong>İLANIN TÜMÜ İÇİN </strong><a href="https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?33ef0ebf-0651-4665-8dd7-ef9da8b113fb"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.