Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 92174512-903.07.01-E.15098807 sayılı EBA Destek Noktası Öğretmen Görevlendirmesi konulu 19 Ekim 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Şube Müdürü Müdür a. Muzaffer Gül imzalı resmi yazıda ''eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için okul/kurumlarda EBA Destek Noktaları oluşturulmuştur. EBA Destek Noktaları, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan 1. sınıftan 12. sınıfa kadar zorunlu eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler tarafından kullanılacaktır.

Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 26 Eylül 2020 tarih ve 13556990 sayılı yazısı ekinde bulunan Personel Genel Müdürlüğü'nün görüşünde, yüz yüze veya uzaktan eğitim kapsamında ders görevi bulunmayan öğretmenlerin söz konusu destek noktalarında görevlendirilebileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda EBA Destek Noktalarının daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla yüz yüze veya uzaktan eğitim ders görevi bulunmayan istekli öğretmenler yüz yüze eğitimler tamamen başlayıncaya veya 1. dönem sonuna kadar Ek-2'de belirtilen görevleri yapmak üzere görevlendirilecektir.

EBA Destek Noktalarında görevlendirilmek isteyen öğretmenler Ek-1 formu eksiksiz doldurup okul/kurum müdürlerine onaylatarak, taranmış halini 26 Ekim 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar DYS üzerinden göndereceklerdir. Eksik doldurulan, onaysız formlar ve DYS harici başvurular işleme alınmayacaktır.'' denilmiştir.