Anadolu Eğitim Sendikası olarak, Zorunlu hizmet yükümlülüğünü 31 Aralık 2017 gününe kadar tamamlayacak öğretmenlerimiz için bakanlığa başvurduk.Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü Bulunmayan Kurumlar Açılmalıdır.

Avrupa ülkelerinde öğretmen maaşları ne kadar? Avrupa ülkelerinde öğretmen maaşları ne kadar?
Söz konusu başvuruda; önceki yıllarda il içi yer değiştirme başvuruları yapılırken sistem içerisinde geçerli olan ancak bu yıl bulunmayan “30 Eylül itibariyle zorunlu çalışma yükümlülüğümün kalkmasına 6 aydan daha az zaman kalmıştır.” ibaresinin eklenmesini talep ettik. İbarenin eklenmesi ile söz konusu öğretmenlerimize zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan ve il içinde norm açığı bulunan bütün kurumlar açılabilecektir.

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

Sayı: 648-17/4686 Tarih:23/05/2017
Konu: Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü Bulunmayan Kurumların Açılması

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Acil ve Sürelidir

İlgi: a) 17/05/2015 Tarih ve 29329 Sayılı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Zorunlu hizmet yükümlülüğünü 31 Aralık 2017 gününe kadar tamamlayacak öğretmenlerimiz haksız bir durumla karşı karşıyadır. Önceki yıllarda il içi yer değiştirme başvuruları yapılırken mebbis başvuru sistemi içerisinde geçerli olan ancak bu yıl bulunmayan “30 Eylül itibariyle zorunlu çalışma yükümlülüğümün kalkmasına 6 aydan daha az zaman kalmıştır.” ibaresinin olmadığı görülmüştür. İbarenin eklenmesi ile söz konusu öğretmenlerimize zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan ve il içinde norm açığı bulunan bütün kurumlar açılabilecektir. Hali hazırdaki duruma göre sadece zorunlu hizmet gerektiren kurumlar açılmaktadır. Bu durumda alınacak önlem ile yönetmeliğe uygun bir önlem alınmış olacak ve zorunlu hizmet yükümlülüğünün kalkmasına az bir zaman kala bir hak verilmiş olacaktır. Gereğini arz ederiz.