Eğitimci-Yazar Sedat Değer'in yazılarından il içi atama, il dışı atama ve mazeret atamasına başvuracak öğretmenlere yol gösteren bilgileri içeren 15 önemli soruyu ve cevabını derledik.

Öğretmenler için oldukça önemli bir yere sahip il içi, il dışı ve mazeret atama süreci ile ilgili bilgileri Eğitimci-Yazar Sedat Değer'in yazılarından 15 soru ve cevabı araştırdık. Böylece öğretmenlerin aklında soru işareti kalmayacak.

Soru 1- Öğretmenlerin 2021 Yılı İsteğe Bağlı İl İçi ve İller Arası İle Yaz Dönemi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvuruları hangi tarihler arasında alınacak, sonuçları ne zaman açıklanacak ve ataması yapılan öğretmenler görev yerlerinden ne zamandan itibaren ilişiklerini kesilebilecekler?

Soru 2- İl içi atamaya başvuru yapan öğretmen  il dışı atama başvurusunda bulunabilir mi ? 

Cevap : İl içi isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunup ataması yapılan öğretmen aynı dönemdeki il dışı atamaya başvuru yapamaz fakat il içi atamaya başvurup ataması yapılmayan öğretmen il dışı atamaya başvuru yapabilir. Aynı zamanda il içi atamaya başvuru yapıp ataması yapılan öğretmenler daha sonra oluşan mazeret durumuna bağlı olarak Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme İşlemine başvuru yapabilirler.

Soru 3- Norm fazlası olarak isteğiyle veya resen görev yeri değişen öğretmen  il içi atamaya başvuru yapabilir mi?

Cevap : Norm fazlası oldukları için kendi tercihleriyle yada resen norma bağlı olarak görev yeri değişen( atanan ) öğretmenler isteğe bağlı  il içi yer değiştirme işlemlerine 
başvurabilirler ve il içi atamaya başvururken norm fazlası olduğu eski okulundaki süresi ile yeni başladığı okulundaki sürenin toplamı birlikte değerlendirilerek bu iki sürenin toplamı 3 yıl şartını sağlarsa il içi atamaya başvuru yapabilirler.

Soru 4- Aylıksız İzinli ( doğum, askerlik, yurt dışı askerlik, isteğe bağlı …vb) olanlar veya  Ücretli doğum iznindeki öğretmenler il içi ya da İl Dışı atamaya başvuru yapabilir mi ?

Cevap : Ücretli doğum izinde olan öğretmenler il içi veya il dışı atamaya duyurularda istenen diğer şartları sağlamak kaydıyla başvuru yapabilirler. Doğum, askerlik, yurtdışı öğretmenlik gibi nedenlerle ya da istekleriyle aylıksız izinde olan öğretmenler aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla il içi veya il dışı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilir.

Soru 5- Zorunlu hizmeti ertelenen veya zorunlu hizmeti devam eden öğretmenler il içi veya il dışı atamada sadece zorunlu hizmet sayılan okulları tercih etmek zorunda mı ?

Cevap : 17 Nisan 2015 Tarih ve 29329 sayılı resmi gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler” başlıklı 45. Maddesinin 4. Fıkrasındaki “ Mazerete bağlı yer değiştirmeler hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle görev yapanlar, il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir.” Hükmü gereği zorunlu hizmet yükümlülükleri devam eden veya ertelenen öğretmenler il içi veya il dışı atamada sadece zorunlu hizmet sayılan okulları tercih edebilirler. Fakat zorunlu çalışma yükümlülüğünü 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenler bu şart aranmayacak olup  zorunlu hizmet sayılsın ya da sayılmasın tercihlerindeki tüm hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tayin isteyebilirler.

Soru 6- 2021 yılı isteğe bağlı  il içi ve İller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmeleri için 3 yıl çalışma süresinin hesabında hangi tarih baz alınmaktadır?

Cevap : Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvurusu için bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresinin hesabı ile İller arası yer değiştirme başvurusu için bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresinin hesabında 31 Aralık 2021 tarihi baz alınmaktadır.

Soru 7- Sözleşmeli Öğretmenler İl içi veya İl dışı atamaya başvuru yapabilecek mi ?

Cevap : Şu an sözleşmeli öğretmen olarak yapan öğretmenler il içi veya il dışı atamaya başvuru yapamayacaktır.

Soru 8- Sözleşmeli öğretmen iken kadroya geçenlerden hangi öğretmenler il içi veya il dışı atamaya başvuru yapabilecek ?

Cevap : Sözleşmeli öğretmen iken 3 yıllık çalışma süresinin sonunda kadroya geçen öğretmenlerden 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kadrolu olarak bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olanlar diğer istenen şartları sağlamak kaydıyla il içi veya il dışı atamaya başvuru yapabilir.

Soru 9- İl içi veya iller arası yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin atamaya esas hizmet puanlarının hesabında  hangi tarihler baz alınacak ? 

Cevap : Atamaya esas hizmet puanlarının hesabında, İl içi yer değişikliğinde başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi, iller arası yer değişikliğinde ise başvuruların son günü olan 2 Ağustos 2021 tarihi baz alınacak.

Soru 10- Hangi öğretmenler 3 yıl çalışma süresi aranmadan il içi atamaya başvuru yapabilecek ?

Cevap : (1) ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler (2) Müdür veya müdür yardımcısı olup öğretmen olarak il içine başvurmak isteyenler (3) Çalıştığı okul/eğitim kurumu zorunlu hizmet kapsamında olmayan(1.-2.-3. Hizmet alanı olan okul) ve zorunlu hizmet yükümlüsü olan öğretmenlerden zorunlu hizmet kapsamındaki(4.-5.-6. Hizmet alanı okul) okula tayin isteyen öğretmenler, (4) Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, (5) Zorunlu hizmet yükümlülüğünü 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle tamamlayacak öğretmenler, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

Soru 11- İl içi veya il dışı yer değiştirme başvurusu ile ataması yapılan öğretmenler atama sonuçlarını iptal ettirebilirler mi?

Cevap : İl içi veya il dışı yer değiştirme başvurusuyla atanan öğretmenler atama sonuçlarını mazeret durumları hariç iptal ettiremeyeceklerdir.

Soru 12- İl İçi veya İl dışına atanan öğretmen yaz dönemi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme işlemlerine başvurabilir mi?

Cevap : İl içi veya illerarası başvurusu ile ataması yapılan öğretmenler mazeret durumu atamalarına başvuru yapabilir.Yalnız sonradan oluşan mazeret durumu hariç il içi atanan öğretmenler ayrıldığı eski ilçeye; illerarası atanan öğretmenler ise ayrıldıkları ile mazerete bağlı yer değişikliği isteğinde bulunamaz.

Örnek 1: Milas’ta görev yapmakta iken il içi yer değişikliği ile yatağan ilçesine atandıktan sonraki eş mazeret atamasıyla Fethiyede olan eşinin yanına tayin isteğinde bulunabilir.

Örnek 2: Milas’ta görev yapmakta iken il içi yer değişikliği ile Menteşe ilçesine atandıktan sonraki İllerarası eş mazeret atamasıyla İzmir’de olan eşinin yanına tayin isteğinde bulunabilir.

Örnek 3: Milas’ta görev yapmakta iken illerarası yer değiştirme başvurularıyla İzmir’in Selçuk ilçesine atanan öğretmen il içi eş mazeret atamasıyla Bornova ilçesindeki eşinin yanına tayin isteyebilir. 

Ali Yalçın'dan 'kadrolu öğretmen' açıklaması Ali Yalçın'dan 'kadrolu öğretmen' açıklaması

Örnek 4: Milas’ta görev yapmakta iken illerarası yer değiştirme başvurularıyla Manisa’ya atanan öğretmen İllerarası eş mazeret atamasıyla İzmir ilindeki eşinin yanına tayin isteyebilir. 

Soru 13-  İl içi veya iller arası yer değiştirme başvurularında askeri öğretmenlik hizmeti 3 yıllık çalışma süresinden sayılır mı?

Cevap : İl içi başvurusunda bulunduğu eğitim kurumunda, ,illerarası yer değiştirme başvurusunda bulunduğu ilde  asker öğretmen olarak geçirdiği süreler 3 yıllık çalışma süresinden sayılmaktadır.

Soru 14- İl dışı atamayla aynı ilin farklı ilçelerine veya farklı illere atanan öğretmen eşler eş mazeret atamasına nasıl başvuru yapabilecekler ?

Cevap : İllerarası yer değiştirme başvurusu ile farklı illere atanan öğretmen eşlerden biri  görev yerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirip yaz dönemi eş mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde eşinin bulunduğu il’e eş özründen tayin isteyebilir. İllerarası yer değiştirme başvurusu ile aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler.

Soru 15-  3 yıl çalışma süre şartı aranmadan başvuru yapılabilecek 23 il hangi illeri kapsamaktadır. 

Cevap : 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan ve aşağıda ismi yazılı olan illerinde dışında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde aşağıda yazılı olan 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. 

3 yıl çalışma şartı aranmadan 23 İl Listesi;

1 Adıyaman 2 Ağrı 3 Ardahan 4 Batman 5 Bingöl 6 Bitlis 7 Diyarbakır 8 Elazığ 9 Erzincan 10 Erzurum 11 Gaziantep 12 Hakkari 13 Iğdır 14 Kars 15 Kilis 16 Malatya 17 Mardin 18 Muş 19 Siirt 20 Şırnak 21 Şanlıurfa 22 Tunceli 23 Van