KamuAjans.Com-Doğu bölgelerinde çalışan birçok öğretmen zorunlu hizmetlerini bitirmelerine rağmen yer değiştiremiyor. Batı bölgelerine tayin olamıyor. Bakanlık, anayasanın eşitlik ilkesini bir an önce uygulamalıdır. Yıllardır doğu bölgelerinde çalışıp o bölgelerde çakılı kalan öğretmenler için bakanlığın acil çözüm üretmesi beklenmektedir. MEB bu fedakâr öğretmenleri ödüllendirecekken cezalandırmaktadır.

MHP'den, Milli Eğitim müfettiş maaşlarına zam teklifi! Şube müdürlerinin düşük maaşları da gündemde.. MHP'den, Milli Eğitim müfettiş maaşlarına zam teklifi! Şube müdürlerinin düşük maaşları da gündemde..
Hiç kimse on yıldır zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan bir öğretmenin dahi gidemediği bir okula bir yıllık öğretmenin yerleşmesini açıklayamaz. Yine hiç kimse branşı nedeniyle, bakanlığın plansız ve dengesiz yerleştirme politikası nedeniyle, doğu görevi afları, branşları birbirine karıştırma gibi kısa dönemli çözümlerin sonucunda oluşan büyük sorunları, doğuda çakılı kalmış öğretmenlerin sırtına yükleyemez. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 15 yıldır zorunlu hizmet bölgesinden çıkamayan öğretmen ile aynı branşta olmasına rağmen sadece 6 ay zorunlu hizmet bölgesinde çalışmış, istediği ile, okula atanmış öğretmenler bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı uygulamaları ayrıcalıklı kesim oluşturmakta ve bu durum bir eğitim ailesine yakışmamaktadır.
Geçmiş yıllarda yapılan il dışı tayinlerde norm açıklarının tamamı gösterilmediğinden doğuda uzun yıllar çalıştığı halde tayini çıkmayan öğretmenlerin büyük bir kısmı mağdur edilmiştir. Norm açığı yok denilerek merkezi bölgelerde ücretli öğretmenlerin çalıştırılması doğuda çakılı kalmış öğretmenlere yine haksızlık oluşturmaktadır. NORMLAR EŞ DURUMU ATAMASI BAHANESİYLE SAKLANMAKTADIR. Oysa bu sene eş durumu atamasına başvuracak kişi sayısı, sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu yapamamasından dolayı oldukça az olacaktır. Yönetici münhal kadrolarında özellikle sınıf öğretmenliği kadroları bolca bulunurken il dışına bu kadrolar açılmamaktadır. Eş durumu atamalarında muhtemel boşalacak kadrolar için sıralar iki kez çalıştırılırken, il dışında bu uygulamaya gidilmiyor. Bakanlık doğu bölgelerinde bekâr ya da evlenip doğuda kalmış öğretmeni ne kadar tutabilirse o kadar kar mantığıyla hareket etmektedir. Dolayısıyla hiçbir sebep yokken normları gizlemek bu fedakâr öğretmenlere ceza vermekten başka bir şey değildir. Zorunlu hizmet bölgelerinde yıllardır görev yapan öğretmenlerin bu şekilde yer değiştirme imkânlarını kısıtlayarak, tayin haklarını ellerinden almak Milli Eğitim Bakanlığı’na yakışan bir tutum değildir.

MEB bürokratları tüm bu adaletsizliklerden dolayı enerjisi tükenmiş, inancını yitirmiş öğretmenleri sahiplenmeli, sorunlarını çözmeli ve yukarıda da bahsedildiği şekilde batı bölgelerindeki norm açıklarının tamamını il dışı bekleyen öğretmenlere açmalı ve batı bölgelerindeki norm sıkışıklığına adil bir zorunlu hizmet uygulamasıyla çözüm bulunmalıdır.

Mail ve fakslarımızın ulaştığı değerli Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanımız ve milletvekillerimiz, öğretmen sendikalarımız ve eğitim medyamız lütfen bu sorunun çözümünde desteklerinizi bekliyoruz.

Öğretmenlik Mesleğinde Eşit ve Adil Bir Düzen İsteyen Öğretmenler.