Bilindiği üzere kanunlar, yönetmelikler bir tarafta dururken son sınavlı atama döneminde Milli Eğitim Bakanlığının bir yazılı açıklaması üzerine aynı bahçe içindeki okullara bir müdür ataması yapılarak iki okulu bir müdürün yönetmesi sağlanmıştır. Bu durum 4+4+4 sisteminin getirdiği okulların ayrılmasını esas kabul eden ilkesine ve bu ilke gereği yapılan yasal düzenlemelere aykırı olduğu gibi 657 sayılı devlet memurları kanunun 87.maddesinde düzenlenmiş olan “ikinci görev yasağına” da aykırıdır malum. Yani bir memura iki görev verilemeyeceği hükmüne aykırıdır. Tabi buradaki ikinci görev öğretmenliğin yanında verilen yöneticilik görevi değil, bildiğimiz iki farklı görev kastedilmektedir. Kaldı ki sözünü ettiğimiz okul müdürleri zaten ikinci görev olarak kendi okulunu yönetmektedir zaten. Dolayısıyla bir diğer okulun müdürlüğünün de aynı kişiye verilmesi artık “üçüncü görev” olmaktadır ki bunun izahı bile “israfı zamandır.”

 

     Ayrıca sınavla atanacakların önünü kesme pahasına da olsa bu hata yapıldı. Aslında bu işten en çok zarar görenler de bu okullara atanmayı beklerken hayal kırıklığı yaşayan ve bana göre de haksızlık yapılmış olan sınav kazanıp atanma hakkından mahrum bırakılmış olanlardır. Zira bu eğitim öğretimin sonunda yapılacak olan atamalarla bu uygulamayı daha net anlamış olacağız!

 

     Hal böyleyken yani bana göre yasal düzenlemelere aykırı, yanlış ve hatalı bir uygulama da olsa hasbelkader iki okulu birden yönetmek durumunda olan insanların içinde bulunduğu zorluğu, iki farklı sorumluluğu ve ağır iş yükünü düşünerek en azından bu iş yüküyle doğru orantılı bir ekders iyileştirmesinden söz eden bir sendikanın olmaması belki de işin en acı tarafı olsa gerek! Bu insanların ağır iş yükünden başını kaldırıp seslerini duyuracak vakitleri bile yok iken ve de para mevzusunu dillerine dolamayı ar saydıklarından olsa gerek doğal olarak sendikaların bu girişimi yapması beklenirken hiç birisinin aklına bile gelmemesi ne ile izah edilebilir? Haftada 30 saat ekdersi olduğu için Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri için şu günlerde türlü entrikalar çevirenlerin 20 saat ekders ile iki okulu birden yönetenleri düşünememeleri manidar değil mi? Dahası böylesi sendikaların olduğu ülkede öğretmenlerin % 60'nın sendikasız olması çok daha manidar değil mi?

 

     Sözün özü eğer okullar ayrılmayacaksa ve de iki okul tek müdür tarafından yönetilmeye devam edilecekse bu insanların haftalık ekdersleri bana göre en az 40 saat olacak şekilde düzenlenmelidir. Zira normal öğrenim yapan bir ilkokul müdürünün haftada 20 saat ekders aldığı düşünülürse bunun iki katı fazla iş yükü ile görev yapan müdürler için hiç değilse ekders bakımından adaletin sağlanması bir lütuf değil asgari insafın ve asgari adaletin gereğidir.

 

     Ha unutmadan bu kadar bariz bir haksızlığı bırakın dillendirmeyi düşünemeyen eğitim sendikalarına gelince inanın ben şahsen yazacak cümle bulamıyorum. Sendikasız % 60'ın bir bildiği varmış demek ki…

 

29.04.2014

Cafer GÜZEL

[email protected]