Kamuajans.com – İlgi yazıda: İl Müdürlüğünüz bağlı kuruluşu Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde idari izinli bulunan kadrolu öğretmene ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Gözden kaçırmayın

2019 Yılı Öğretmen Atamaları Mülakat (Sözlü) Sınav Soruları 2019 Yılı Öğretmen Atamaları Mülakat (Sözlü) Sınav Soruları
Bilindiği üzere; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (mülga) Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların "Ders niteliğinde egzersiz görevi" başlıklı 5'inci maddesinde, "Bakanlık ... teşkilatında görev yapan öğretmenlerin, eğitim öğretim, planlama, rehberlik, araştırma-geliştirme ve benzeri görevlerinden haftada (15) saati, bu görevlerini fiilen yerine getirdikleri sürece "Ders niteliğinde egzersiz görevi" sayılır ve karşılığında ek ders ücreti ödenir. Bu ücret, nöbet izni hariç her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez." denilmektedir.

Diğer taraftan; "Diğer Hükümler" başlıklı 9'uncu maddesinde: "I) Bu Esaslarda belirtilen nitelikleri taşıyanlardan Esaslar kapsamında kendilerine ek ders görevi verilecekler; Bakan veva vetkilendireceği ilgili makam onayı ile tespit edilir. Almacak onada eğitim görevlilerinin adları ve imanları, girecekleri ek ders ve saat sayısı belirtilir.

(2) Bu Esaslar kapsamında ek ders görevi karşılığında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması şarttır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda. Covid-19 salgını nedeniyle idari izinli sayılan öğretmenlere ilişkin ücret ödemesi de dahil olmak üzere yapılacak iş ve işlemlerin; yukarıda yer alan hükümler doğrultusunda ilgili harcama birimi tarafından değerlendirilmesi uygun olacaktır

Bilgilerinizi rica ederim.

Zeliha SAĞLAM
Bakan a. Strateji Geliştirme Başkanı