Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından E.28892082-869-18301912 sayılı Ek Ders Ücreti konulu 22 Aralık 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

İliniz...İlçesi...İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta olan...Cumhurbaşkanlığının 29 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelgesi kapsamında kronik rahatsızlığı nedeniyle idari izne ayrıldığından bahisle, idari izinli olduğu sürelerde ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılması talebini içeren 7 Aralık 2020 tarihli dilekçesi ve ekleri incelenerek birer örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4'üncü maddesinde;

''e) Ders yılı: Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi...

ı) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi...ifade eder.'' hükmü yer almaktadır.

Aynı Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde de; sınıf öğretmenlerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında haftada kaç saat ders okutacakları belirlenmiştir.

Gözden kaçırmayın

Özer'e Çakmanın Dayanılmaz Hafifliği ve Bakanı Anlamak. Özer'e Çakmanın Dayanılmaz Hafifliği ve Bakanı Anlamak.

Bu çerçevede Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin, ders görevlerini fiilen yerine getirmeleri halinde kendileri için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir.

RESMİ YAZININ DEVAMI