Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 16833931-903.05.02-E.16419827 sayılı İdari İzin konulu 10 Kasım 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Gözden kaçırmayın

Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi Komisyonu'nda kabul edildi Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi Komisyonu'nda kabul edildi
Daire Başkanı Bakan a. Halil Şekercioğlu imzalı resmi yazıda ''iliniz eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden COVID-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığının 29 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelge ve Cumhurbaşkanlığının İdari İşler Başkanlığı Personel ve prensipler Genel Müdürlüğünün 2 Haziran 2020 tarihli ve 66836956-010.07.01-19531 sayılı yazısı kapsamında idari izinli sayılanlara yüz yüze eğitim faaliyetlerinde görev verilip verilemeyeceği ilgililere görev verilmemesi durumunda ise yerlerine kadrolu öğretmen görevlendirmesi veya ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılıp yapılamayacağına ilişkin 23 Ekim 2020 tarihli ve 75438100-903.05.03-E.15485073 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı COVID-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslarda idari izinli personelin kimler olduğu ve bu kapsamda bulunanların uzaktan çalıştırılmalarına ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Diğer taraftan 2020-2021 öğretim yılında öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılıp yapılamayacağı, daha önce Valiliklere gönderilen 23 Eylül 2020 tarihli ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 20'nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; ''aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9'uncu maddede sayılanlara verilemez.'' hükmüyle derslerin öncelikle kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler tarafından okutulmasının esas olduğu vurgulanmıştır.

Bu çerçevede idari izinli sayılan öğretmenlerden, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde kendi istekleriyle yüz yüze eğitim faaliyetlerinde görev almalarında herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğimizce değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.'' denilmiştir.